• Welcome to TVB Anime Online v1.8.4
  • Continuous Updates Will Occur.
Hello There, Guest! Login Register


Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[2018.01.10] FOR THE WEEK STARTING JANUARY 6 2018
#1
GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting January 6 2018

15 YOUTH LIES WITHIN
  Can : Ching Chun Jui Liu Shui
  Rainie Yang (Yeung Sing Lam)
14 SEA OF LIGHT
  Can : Guong Ji Hoi
  A-Lin
13 BLINK OF AN EYE
  Can : Yut Fong Ngan
  Janice Vidal (Wai Lan)
12 SHEEP
  Lay Zhang Yixing (Cheung Ngai Hing)
11 THE FOOL
  Can : Jui Bun Din Yun
  A-Bin Fang (Fong Man Bun)
10 THE LAKESIDE OF YEARNING
  Can : Seung Si Wu Boon
  FS (Fuying & Sam)
 9 LIGHT OF THE CITY
  Can : Sing Si ji Guong
  Li Jian
 8 OUR TIME
  Can : Ngor Moon Dik Si Guong
  TFBoys
 7 JUST LIKE WIND
  Can : Jeung Fung Yut Yeung
  Joker Xue (Sit Ji Him)
 6 NINE WAYS TO ENJOY LONELINESS
  Can : Gau Jung Si Yung Gu Duk Dik Jing Kok Fong Sik
  Michael Kong (Kwong Leung)
 5 YI TANG
  Can : Yut Tung
  Chris Lee Yuchun
 4 OUTSIDE OF
  Can : Ji Oi
  Eason Chan Yik Shun
 3 A STATE OF BLISS
  Can : Ngor Hung Yuet Fai
  Stefanie Sun Yanzi
 2 STORY THIEF
  Can : Tau Goo Si Dik Yun
  A-Mei (Cheung Wai Mui)
 1 LITTLE BIG US
  Can : Wai Dai Dik Miu Siu
  JJ Lin (Lam Chun Kit)

Posted on Wed, 10 Jan 2018 06:00:00 +0000 at http://hktopten.blogspot.com/2018/01/201...ary-6.html
Author: noreply@blogger.com (hktopten)
 
Reply
  
Toplists : 
Please vote for TVB Anime Online
Anime Websites Server anime100 anime100
Anime Lodge - Promote & Advertise Your Anime Web Site Anime Toplist PPN Top 50