Bài Tập Câu Bị Đông Đặc Biệt Violet

Câu bị độnglà 1 trong những cấu tạo cơ bản về hành trình chinh phục đề thi TOEIC. Những bài tập Câu thụ động – Passive voice có đáp án theo từng thì để các bạn vừa học tập vừa thực hành thực tế làm bài xích tập gồm đáp án chi tiết dễ tiếp nhận hơn.Bạn đã xem: bài bác tập câu bị đông trong tiếng anh violet


I. Câu tiêu cực là gì?

Câu thụ động là câu được dùng khi muốn nhấn mạnh đến đối tượng người dùng chịu tác động ảnh hưởng của hành động hơn là hành vi đó. Theo từng thì thực hiện thì kết cấu của câu bị động cũng biến hóa theo.

Câu bị động là 1 trong những trong những cấu tạo cơ phiên bản không thể quăng quật qua nếu khách hàng đang vào hành trình đoạt được những đỉnh điểm mới vào TOEIC/IELTS/Tiếng anh. Thuộc tvbanimeonline.net tìm hiểu thêm cấu trúc này nhé.

Bạn đang xem: Bài tập câu bị đông đặc biệt violet

Đang xem: Câu tiêu cực violet

Câu thụ động (Passive Voice)được dùng khi muốn nhấn mạnh đến đối tượng người tiêu dùng chịu tác động của hành động hơn là phiên bản thân hành vi đó. Thời của cồn từ sinh sống câu bị động nên tuân theo thời của đụng từ sống câu công ty động.

1. Cấu trúc câu bị động

Chúng ta có cấu tạo câu chủ động là:

S + V + O

2. Công thức Passive voicechung

S + be + V3

Cấu trúc câu bị độngở dạng thì như thế nào thì phân chia tobe theo thì đó mà chúng ta cùng khám phá dưới đây.

Nếu câu tất cả động từ với hai tân ngữ thì muốn nhấn mạnh vấn đề tân ngữ như thế nào thì thường xuyên sẽ sử dụng tân ngữ đó đưa thành chủ ngữ bị động. Trong trường thích hợp chung, tân ngữ được chọn là tân ngữ con gián tiếp.

Xem thêm: Giọt Nước Mắt Người Cựu Tù Binh Mỹ Trong Chiến Tranh Việt Nam

3. Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý 2 điểm sau:

a. Trường hợp S – nhà ngữ vào câu dữ thế chủ động là: they, people, everyone, someone, anyone, etc => thì không đề xuất đưa vào câu bị động

Ví dụ:

*

*

*

*

bài tập câu bị độngThe first diagram (1-illustrate)____________the process of cement manufacture, and the second diagram (2-show)_____________ the materials that go into the production of concrete.

It is clear that there are five stages in the production of cement, beginning with the input đầu vào of raw materials & ending with bags of the finished product. Khổng lồ produce concrete, four different materials (3-mix)______________ together.

At the first stage in the production of cement, limestone & clay (4-crush)____________ to khung a powder. This powder then (5-mix)______________ before it passes into a rotating heater. After heating, the resulting mixture (6-grind)_______________, và cement (7-produce)______________. Finally, the cement (8-package)_______________in large bags.

Đáp án bài xích tập câu bị động (PASSIVE VOICE)

Exercise 1

This dish is brought to me by the waiter.These postcards are sent khổng lồ us by our friends.They were told this story by their grandmother when they visited her last week.This train ticket was ordered for Tom’s mother by him.Her ticket was shown to the airline agent by her.This cake was baked by Jim yesterday.A new apartment is going lớn be bought next year.The customer was handed these boxes by the siêu thị assistant.The first prize was awarded to the reporter by the board.Have the Christmas cards been sent to lớn your family?Alice was appointed secretary for the meeting by the committee.Anna will be given a ride to school by Tom tomorrow.This room is kept tidy all the time.Ann was given some bananas và some flowers by us.The fridge was moved into the living room.

Exercise 2

When will the work be done?How is this problem going lớn be dealt with?How is this amount of money spent?I wonder whether Susan or Jane will be chosen for the position by the board of directors.How was the lost man found by the police?

Exercise 3

illustratesshowsare mixedare crushedis then mixedis groundis producedis packagedare usedconsists