Cách Dùng Của Thì Hiện Tại Hoàn Thành

Thì bây giờ hoàn thành (Present Perfect Tense) là trong những thì rất đặc biệt quan trọng cần chú ý trong ngữ pháp giờ Anh. Hãy cùng 4Life English Center (tvbanimeonline.net) tìm hiểu tổng quát về công thức, giải pháp dùng và giải một trong những bài tập về thì bây giờ hoàn thành, nhớ là xem đáp án cụ thể dưới nhé!

*
Thì hiện tại hoàn thành
3. Phương pháp thì hiện nay tại ngừng 4. Cách áp dụng thì hiện nay tại xong xuôi 5. Một trong những bài tập và đáp án thì hiện nay tại xong

1. Định nghĩa thì hiện tại tại ngừng (Present Perfect Tense)

Thì bây giờ hoàn thành dùng để miêu tả một hành vi hay sự việc đã ban đầu từ trong vượt khứ, kéo dãn đến lúc này và có thể tiếp tục tiếp diễn trong tương lai.

Bạn đang xem: Cách dùng của thì hiện tại hoàn thành

2. Vết hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành

Để nhận ra thì hiện tại tại ngừng thì thường trong câu vẫn chứa các từ sau:

Just, recently, lately: ngay gần đây, vừa mớiAlready: rồiEver: đang từngBefore: trước đâyNever: chưa từng, ko bao giờYet: không (dùng trong câu tủ định cùng câu nghi vấn)Since + mốc thời gian: từ khi (since 2001,…)For + quãng thời gian: trong tầm (for years, for a long time,..)The first/ second…time : thứ 1 tiên/ sản phẩm công nghệ hai…So far = until now = up khổng lồ now = up to lớn the present: cho tới bây giờAll day, all night, all my life: cả ngày, cả đêm, cả cuộc đờiIn/ for/ during/ over + the past/ last + thời gian: trong khoảng thời gian qua

Vị trí của những trạng từ trong thì bây giờ hoàn thành:

Already, never, ever, just: sau “have/ has” cùng đứng trước đụng từ phân từ II.Already: cũng hoàn toàn có thể đứng cuối câu.Yet: đứng cuối câu, và thường được thực hiện trong câu phủ định cùng nghi vấn.So far, recently, lately, up to lớn present, up khổng lồ this moment, in/ for/ during/ over + the past/ last + thời gian: có thể đứng đầu hoặc cuối câu.

Ví dụ:

I have done my homework already = I have already done my homework. (Tôi đã làm bài xích tập về nhà đất của mình.)My team hasn’t finished the project yet. (Nhóm của tớ vẫn chưa dứt dự án.)So far, they have met with no success. (Đến giờ, chúng ta vẫn chưa có được thành công xuất sắc nào.)I have seen this movie recently. (Tôi vẫn xem bộ phim truyền hình này ngay gần đây.)She has taught English for 12 years. (Cô ấy sẽ dạy giờ Anh được 12 năm rồi.)

3. Công thức thì bây giờ hoàn thành

*
Công thức thì lúc này hoàn thành

3.1. Thể khẳng định

Công thức: S + have/ has + VpII

Trong đó:

S (subject): chủ ngữHave/ has: Trợ đụng từVpII: Động trường đoản cú phân tự II (Quá khứ phân từ)

Lưu ý:

S = I/ We/ You/ They + haveS = He/ She/ It + has

Ví dụ:

I have worked in this factory for 13 years. (Tôi đã thao tác trong xí nghiệp này được 13 năm.)She has lived in DaNang since she was a little girl. (Cô ấy vẫn sống sống Đà Nẵng kể từ thời điểm còn bé.)

3.2. Thể bao phủ định

Công thức: S + have/ has + not + VpII

Lưu ý:

have not = haven’thas not = hasn’t

Ví dụ:

I haven’t played volleyball for years. (Tôi dường như không chơi nhẵn chuyền trong nhiều năm.)Jack hasn’t worked on Saturday since he joined the company. (Jack đang không làm việc vào các ngày máy Bảy kể từ thời điểm anh ấy gia nhập công ty.)

3.3. Thể nghi vấn

Câu hỏi: Yes/No question

Công thức: Have/ Has + S + VpII +… ?

Trả lời:

Yes, S + have/ has.No, S + haven’t/ hasn’t.

Ví dụ:

Has he studied English since he was 3 years old? (Anh ấy đã học giờ đồng hồ Anh kể từ thời điểm 3 tuổi đề nghị không?)Yes, he has/ No,he hasn’t.Have you finished your homework yet? (Bạn vẫn làm ngừng bài tập về nhà chưa?)Yes, I have./ No, I haven’t.

Xem thêm:

4. Cách thực hiện thì hiện tại hoàn thành

4.1. Miêu tả một hành động ban đầu ở thừa khứ cùng vẫn thường xuyên ở hiện nay tại

Ví dụ:

Mr.Minh has worked for 4Life company for 8 years. (Ông Minh đã tạo nên công ty 4Life được 8 năm.)I have played the guitar for the four years. (Tôi đã đùa ghi ta được 4 năm rồi.)I have learned French at an center near my neighborhood. (Tôi học tập tiếng Pháp tại 1 trung trung tâm gần khu tôi ở.)

4.2. Miêu tả một hành động trong vượt khứ nhưng đặc biệt quan trọng ở thời khắc nói

Ví dụ:

I can’t get her number. I’ve lost my phone. (Tôi không tồn tại số điện thoại cảm ứng thông minh cô ấy được. Tôi đánh mất điện thoại của bản thân rồi.)He has just left for work, so you can’t see him now. (Anh ta vừa mới đi làm vì vậy chúng ta không thể gặp anh ta bây giờ.)Levy isn’t at home. I think she has gone swimming. (Levy không có ở nhà. Tôi nghĩ về cô ấy đã đi được đi bơi.)

4.3. Diễn đạt một hành vi đã làm trước đây và bây giờ vẫn còn làm

Ví dụ:

I have read all Janna’s blogs and I’m waiting for her new blog. (Tôi vẫn đọc không còn blog của Janna và đang mong chờ blog bắt đầu của cô ấy.)She has written five blogs và he is working on another blog. (Cô ấy đang viết được 5 trang blog và đang viết blog tiếp theo.)

4.4. Diễn tả một hành động đã chấm dứt cho tới lúc này mà không nói tới thời khắc xảy ra hành động đó là khi nào

Ví dụ:

Ezreal has seen this film. (Ezreal sẽ xem phim này.)He has lost my phone. (Anh ta đã có tác dụng mất điện thoại thông minh của tôi.)I have read the book written by Jodan. (Tôi đang đọc hết quyển sách được viết bởi Jodan.)

4.5. Mô tả một khiếp nghiệm cho tới thời điểm bây giờ (thường dùng trạng từ ever)

Ví dụ:

Have you ever travelled khổng lồ SaPa? (Bạn đã phượt Sa Pa lúc nào chưa?)My last Christmas was the worst day I’ve ever had. (Giáng sinh năm kia là ngày tệ độc nhất đời tôi.)Have you ever met Lux? Yes, but I’ve never met her husband. (Bạn đã bao giờ gặp Lux chưa? Có, tuy vậy tôi chưa lúc nào gặp ông xã cô ấy)

4.6. áp dụng một mệnh đề cùng với “since” để chỉ ra khi một chiếc gì đó bước đầu ở trong quá khứ

Ví dụ:

Peter has lived here since I met him. (Peter sẽ sống ngơi nghỉ đây kể từ thời điểm tôi gặp gỡ anh ấy.)They’ve stayed in nhật bản since last year. (Họ đã ở Nhật phiên bản từ năm trước.)I have improved my English skills since I moved to NewYork. (Tôi đã cải thiện các kỹ năng tiếng Anh của chính mình từ lúc tôi chuyển tới New york.)

5. Một vài bài tập và câu trả lời thì hiện tại hoàn thành

*
Một số dạng bài bác tập

5.1. Bài bác tập 1

Đọc những tình huống, sử dụng những động từ sau đây và viết lại câu với thì hiện tại hoàn thành:

grow – break – đại bại – go – up – arrive – improve – fall

Ví dụ: hack is looking for his key. He can’t find it. = Hack has lost his key.

Last week the bus fare was £1 .80. Now it is £2.The bus fare …………………………………. …………….Lily can’t walk and her leg is in plaster.Lily ………………………………………………………………Dom didn’t have a beard before. Now he has a beard.Dom ……………………………………………………………..Chloe’s English wasn’t very good. Now it is better.Her English …………………………………………………….The temperature was đôi mươi degrees. Now it is only 12.The ……………………………………………. ………………..This morning I was expecting a letter. Now I have it.The letter ………………………………………………………..

5.2. Bài xích tập 2

Chọn “Been” hoặc “Gone”:

Hello! I’ve just ……….. Khổng lồ the shops. I’ve bought lots of things.James is on holiday. He’s ……….. To Italy.Thomas has ………………out. He’ll be back in about an hour.A lice isn’t here at the moment. She’s…………….. To the siêu thị to get a newspaper.Are you going lớn the bank?’ – ‘No, I’ve already………………….. To the bank.’

5.3. Đáp án

Bài tập 1:

The bus fare has gone up.Lily has broken her leg.Dom has grown a beard.Her English has improved.The temperature has fallen.The letter has arrived.

Bài tập 2:

beengonegonegonebeen

Trên đây là toàn bộ cụ thể về thì hiện tại hoàn thành vào 12 thì cơ bản. Hy vọng với những share của 4Life English Center (tvbanimeonline.net) sẽ giúp bạn nâng cấp hơn về mặt ngữ pháp và vận dụng vào tiếp xúc một cách tốt nhất.