Cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành

Thì lúc này hoàn thành (Present Perfect) là 1 trong 12 thì cơ phiên bản của ngữ pháp giờ đồng hồ Anh. Nếu như muốn học xuất sắc tiếng anh bạn cần biết và minh bạch rõ với những thì khác. Ở bài viết này Step Up sẽ hướng dẫn đầy đầy đủ cho các bạn cấu trúc, cách sử dụng, lốt hiệu nhận thấy và bài bác tập thực hành rèn luyện. Không chỉ là vậy, trong từng cách sử dụng Step Up sẽ bổ sung cả mẹo nhận ra và các lưu ý với từng trường hợp quan trọng để các bạn học vừa đủ và hiểu kiến thức thì lúc này hoàn thành tốt nhất.

Bạn đang xem: Cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành


1. Định nghĩa thì bây giờ Hoàn Thành

Thì lúc này hoàn thành được dùng để miêu tả về một hành vi đã xong xuôi cho tới thời điểm này mà ko bàn về thời gian ra mắt hành động đó.


2. Kết cấu thì bây giờ Hoàn Thành

1. Câu khẳng định

S + have/ has + PII.

– trong đó:

* S (subject): chủ ngữ

* Have/has: trợ cồn từ

* PII: rượu cồn từ phân từ II (Quá khứ phân từ)

Nếu chủ ngữ là I/ We/ You/ They + have

Nếu công ty ngữ là He/ She/ It + has

Ví dụ:

– She has lived here since I was born. (Cô ấy sẽ sống tại đây từ khi tôi sinh ra.)

– She has taught Spanish for 3 years. (Cô ấy sẽ dạy giờ Tây Ban Nha khoảng chừng 3 năm.)

– We have encountered many difficulties while working on that project. (Chúng tôi đã gặp phải tương đối nhiều khó khăn lúc làm dự án đó.)

2. Câu phủ định

S + haven’t/ hasn’t + PII.

(haven’t = have not, hasn’t = has not)

Ví dụ:

– I haven’t met each my mom for a long time. (Tôi sẽ không gặp mẹ vào một thời hạn dài rồi.)

– She hasn’t come back his hometown since 2010. (Cô ấy không quay lại quê hương của bản thân từ năm 2010.)

– He hasn’t mastered French, but he can communicate. (Anh ấy không chuyên nghiệp tiếng Pháp nhưng anh ấy có thể giao tiếp.)

3. Câu nghi vấn

Have/Has + S + PII?

Trả lời: Yes, S + have/ has.

No, S + haven’t / hasn’t.

Ví dụ:

– Have you ever travelled khổng lồ Finland? (Bạn sẽ từng phượt tới Phần Lan bao giờ chưa?) -> Yes, I have./ No, I haven’t.

– Has she started the task? (Cô ấy đã bước đầu với trọng trách chưa?) -> Yes, she has./ No, she hasn’t.

– Have you finished your housework? (Bạn đã dứt việc công ty chưa?) -> Yes, I have./ No, I haven’t

*

Lưu ý : Ở trong các thì tiếng Anh, thì hiện nay tại chấm dứt và thì vượt khứ đơn là 2 thì vào tổng tất cả những thì giờ Anh có thể các bạn dễ bị nhầm lẫn về cách sử dụng. Vậy bắt buộc cần chú ý thật kỹ để khi áp dụng thì giờ đồng hồ Anh thật hợp lý tương ứng cùng với từng văn cảnh nhé!


4. Vệt hiệu nhận biết thì lúc này Hoàn Thành

Mỗi mục ngữ pháp tiếng Anh đều sẽ có những dấu hiệu nhận ra khác nhau để có thể áp dụng phù hợp. Với thì lúc này hoàn thành, trong câu các bạn sẽ có các từ, cấu tạo sau để dìm biết:

 – just, recently, lately: sát đây, vừa mới

 – already: rồi

 – before: trước đây

 – ever: vẫn từng

 – never: chưa từng, ko bao giờ

 – yet: không (dùng mang lại câu bao phủ định cùng câu hỏi)

– for + N – quãng thời gian: trong vòng (for a year, for a long time, …) ví dụ: for 3 months: trong khoảng 3 tháng

– since + N – mốc/điểm thời gian: từ lúc (since 1977, since March, …)

– so far = until now = up to now = up khổng lồ the present: cho đến bây giờ

 – in/ for/ during/ over + the past/ last + thời gian: trong …. Qua ( Ví dụ: During the past 5 years: trong 5 năm qua)

– so sánh hơn độc nhất vô nhị + thì lúc này hoàn thành

This is the first (second/only…) time + thì hiện tại hoàn thành

Ví dụ:

This is the first time I have eaten Banh mi in Vietnam. (Đây là lần trước tiên tôi được ăn Bánh Mì nghỉ ngơi Việt Nam.)This is the best champaign I have ever drink. ( Đây là một số loại sâm panh ngon nhất mà tôi từng uống.)This is the most delicious cake I have ever eaten. (Đây là món bánh ngon độc nhất vô nhị tôi từng ăn.)This is the most memorable experience I have had in my life. (Đây là kỉ niệm lưu niệm nhất mà tôi có trong cuộc đời.)

– All day, all night, all my life (cả ngày, cả đêm, cả cuộc đời)


download 12 THÌ TIẾNG ANH – Tổng thích hợp cấu trúc, phương pháp dùng, vệt hiệu phân biệt 12 THÌ để vận dụng vào các chủ điểm thi cử và giao tiếp thực tế

5. Bài tập thì lúc này Hoàn Thành

Bài tập 1: bài xích tập thì hiện tại xong với lốt hiệu nhận ra có sử dụng since và for

I …..(study) Vietnamese for the last 20 years. We…..(known) each other for 5 years. I…..(sleep) for 3 minutes now. How long you ….(learn) Japanese? I….( learn) it since 2015. She….(buy) that xe đạp for 4 months. I…..(sleep) for a long time. We…..(live) here since 2018. He already…..( read) that blog for 2 months.

Đáp án:

Have studied Have known Have slept Have….learnt/ have learnt Has bought Have slept Have lived Has read

Bài tập 2: Viết lại câu với thì hiện tại hoàn thành

I started cooking for the dinner 2 hours ago. This morning I was expecting a message. Now I have it. Dan didn’t have a beard before. Now he has a beard. The temperature was 22 degrees. Now it is only 15. My English wasn’t very good. Now it is better. Kim is looking for her key. She can’t find it.

Đáp án

I have cooked for the dinner for 2 hours. The message has arrived. Dan has grown a beard. The temperature has fallen. My English have improved. Kim has lost his key.

Bài tập 3: ngừng câu với gợi ý cho sắn

1. A: vì chưng you know where Kirito is?

B: Yes, …..

Xem thêm:

(I/just/see/him)

2. A: What time is Beruno leaving?

B: …..

(the/already/leave)

3. A: What’s in the newspaper today?

B: I don’t know …..

(I/not/read/it yet)

4. A: Is Ngoc coming khổng lồ the cinema with us?

B: No, …..

(she/already/see/the film)

5. A: Are your friends here yet?

B: Yes, …..

(they/just/arrive)

6. A: What does Tom think about your plan?

B: …..

(we/not/tell/him yet)

Đáp án: 

1. Yes, I’ve just seen him

2. She’s already left

3. I haven’t read it yet

4. No, he’s already seen the film

5. Yes, they’ve just arrived.

6. We haven’t told him yet

Bài 4: Đọc cùng viết lại câu với trường đoản cú just, yet & already

1. John goes out. Five mintues later, the phone rings và the caller says ‘Can I speak lớn John”

You say: I’m afraid … (go out).

2. You are eating in a restaurant. The waiter thinks you have finished & starts to lớn take your plate away.

You say: Wait a minute! … (not/finish)

3. You are going to lớn a hotel tonight. You phone khổng lồ seserve a table. Later your friend says, ‘Shall I phone to lớn reserve a table’.

You say: No, … (do/it).

4. You know that a friend of yours is looking for a place khổng lồ live. Perhaps he has been successful.

Ask her. You say: … ? (find).

5. You are still thinking about where khổng lồ go for your holiday. A friend asks: “Where are you going fot your holiday?”

You say: … (not/decide).

6. Tom went to lớn the bank, but a few mintues ago she returned.Somebody asks, “Is Tom still at the bank? ‘

You say: No, … (come back).

Đáp án:

2. He’s just gone out

3. I haven’t finished yet

4. I’ve already done it

5. Have you found a place to live yet?

6. I haven’t dicided yet

7. He’s just come back

Bài 5: lựa chọn dạng đúng của hễ từ vào ngoặc

I (walk) ……………. 10km alreadyI (walk) ……………. 10km last weekI (be) ………………… late four times this week

Đáp án:

have walkedwalkedhave been

Bài 6: bài tập thay đổi thì hiện nay tại dứt sang thừa khứ đơn

She hasn’t written lớn me since March. -> The last time …Mrs.Linh has taught the children in that remote village for two years -> Mrs.Linh started …Nhi & Bin have been married for seven years. -> It’s seven years …He hasn’t written to me for years. -> It’s years …He hasn’t had a swim for four years. -> He last …

Đáp án:

The last time she wrote lớn me was in March.Mrs.Linh started lớn teach the children in that remote village two years ago.It’s seven years since Nhi and Bin were married.It’s years since he wrote khổng lồ me.He last had a swim was four years ago.
download 12 THÌ TIẾNG ANH – Tổng thích hợp cấu trúc, giải pháp dùng, lốt hiệu nhận thấy 12 THÌ để áp dụng vào những chủ điểm thi cử và giao tiếp thực tế

Với toàn bộ kiến thức về thì bây giờ hoàn thành (Present Perfect) và bài xích tập thực hành thực tế trên đây, Step Up tin rằng các bạn đã nắm rõ và rất có thể vận dụng trơn tru khi sử dụng ngữ pháp tiếng Anh, kết hợp với vốn từ bỏ vựng của bản thân mình bạn trả toàn rất có thể giao tiếp lạc quan với người bạn dạng xứ.