CHUYÊN ĐỀ KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI MUỐI

Chuyên đề kim loại chức năng với hỗn hợp muối được tvbanimeonline.net biên soạn đưa ra giúp chúng ta học sinh nạm được phương thức giải bài xích tập kim loại tính năng với muối tương tự như hỗn hợp các muối vào dung dịch. Hy vọng tài liệu vẫn giúp chúng ta học sinh giải bài tập hóa học lớp 12 kết quả hơn. Mời chúng ta tham khảo.

Bạn đang xem: Chuyên đề kim loại tác dụng với muối


A. Phương pháp và lấy ví dụ kim loại tính năng với hỗn hợp muối

Lý thuyết và phương pháp giải


Dãy được bố trí theo chiều sút dần tính vận động hoá học (từ trái sang phải)

Một số sắt kẽm kim loại vừa công dụng được với axit với với nước: K, Na, Ba, CaKim loại + H2O → dung dịch bazơ + H2Kim một số loại vừa tính năng với axit, vừa chức năng với bazơ: (Be), Al, Zn, Cr

2A + 2(4 – n)NaOH + 2(n – 2)H2O → 2Na4 – nAO2 + nH2

Ví dụ:

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

2Al + Ba(OH)2 + 2H2O → Ba(AlO2)2 + 3H2

Zn + 2NaOH → Na2ZnO2 + H2

Zn + Ba(OH)2 → BaZnO2 + H2

Kim nhiều loại đứng trước H tác dụng với dung dịch axit HCl, H2SO4 loãng chế tác muối và giải phóng H2.

Kim một số loại + Axit → muối hạt + H2

Lưu ý: kim loại trong muối gồm hoá trị tốt (đối với kim loại đa hoá trị)

Kể từ Mg trở đi kim loại đứng trước đẩy được kim loại đứng sau ra khỏi muối của chúng. Theo quy tắc:

Chất khử khỏe khoắn + chất oxi hóa mạnh bạo → hóa học oxi hoá yếu hèn + chất khử yếu.

Lưu ý: những sắt kẽm kim loại đầu hàng (kim loại công dụng được với nước) thì không áp theo quy tắc trên mà lại nó xảy ra theo quá trình sau:


Kim một số loại kiềm (hoặc kiềm thổ) + H2O → dung dịch bazơ + H2

Sau đó:

Dung dịch bazơ + dung dịch → muối Muối bắt đầu + Bazơ mới (*)

Điều kiện(*): hóa học tạo thành bắt buộc có ít nhất 1 chất kết tủa (không tan).

Ví dụ: Cho ba vào hỗn hợp CuSO4 

Đầu tiên:

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2 

Sau đó:

Ba(OH)2 + CuSO4 → BaSO4 + Cu(OH)2

Đặc biệt:

Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2

Cu + Fe2(SO4)3 → CuSO4 + 2FeSO4

Một số lưu ý

Đối với bài xích tập một kim loại tính năng với dung dịch gồm nhiều muối thì sắt kẽm kim loại sẽ chức năng với muối gồm chứa ion sắt kẽm kim loại có tính oxi hóa mạnh dạn hơn trước. Giả dụ sau phản bội ứng này, sắt kẽm kim loại còn dư mới liên tục xảy ra làm phản ứng với muối bột còn lại.

Chẳng hạn: cho Fe vào dung dịch gồm AgNO3 cùng Cu(NO3 )2, thì fe sẽ chức năng với dung dịch AgNO3 trước, kế tiếp nếu sắt dư thì mới xẩy ra tiếp phản bội ứng Fe chức năng với dung dịch muối Cu(NO3)2.

Đối với bài bác tập hỗn hợp kim loại công dụng với dung dịch gồm nhiều muối nếu làm thông thường sẽ buộc phải xét những trường hợp.

Chẳng hạn: đến Fe, Al chức năng với dung dịch có AgNO3 và Cu(NO3)2. Đầu tiên sắt kẽm kim loại mạnh rộng sẽ tính năng với muối gồm chứa ion kim loại có tính oxi hóa dũng mạnh hơn.

Al + 3Ag+ → Al3+ + 3Ag (1)

Sau bội phản ứng (1) nếu như Ag dư:


2Al + 3Cu2+ → 2Al3+ + 3Cu (2)

Sau làm phản ứng (2) nếu Cu2+ dư:

Fe + Cu2+ → Cu + Fe2+ (3)

Cách có tác dụng nhanh: cần sử dụng bảo toàn electron sẽ tránh khỏi việc bắt buộc xét các trường hợp.

B. Bài xích tập lấy ví dụ như minh họa 


Bài 1: Nhúng thanh sắt kẽm kim loại kẽm vào một trong những dung dịch chứa các thành phần hỗn hợp 3,2 gam CuSO4 cùng 6,4 gam CdSO4. Hỏi sau thời điểm Cu cùng Cd bị đẩy trọn vẹn khỏi hỗn hợp thì trọng lượng thanh kẽm tăng hay bớt bao nhiêu?


Đáp án lí giải giải bài xích tập 

Ta có:

*
= 3,2/160 = 0,02 (mol);
*
= 6,24/208 = 0,03(mol)

CuSO4 + Zn → ZnSO4 + Cu (1)

0,02 0,02 0,02 (mol)

CdSO4 + Zn → ZnSO4 + Cd (2)

0,03 0,03 0,03 (mol)

Từ (1) cùng (2) ⇒ ∑mCu + Cd = (0,02.64) + (0,03.112) = 4,64(gam)

Và mZn gia nhập phản ứng = (0,02 + 0,03).65 = 3,25(gam)

Vậy trọng lượng thanh Zn tăng: 4,64 - 3,25 = 1,39(gam)


Bài 2: Ngâm một chiếc đinh fe vào 200 ml dung dịch CuSO4. Sau thời điểm phản ứng kết thúc, lấy đinh thoát khỏi dung dịch, cọ nhẹ, làm khô thấy cân nặng đinh sắt tăng lên 0,8 gam. Tính mật độ mol của hỗn hợp CuSO4 ban đầu.


Đáp án khuyên bảo giải bài bác tập 

Áp dụng phương thức tăng bớt khối lượng

Theo phương trình: fe + CuSO4 → Cu + FeSO4

Cứ 1 mol fe (56 gam) tác dụng với 1 mol CuSO4 → 1 mol Cu (64 gam).

Khối lượng đinh fe tăng: 64 - 56 = 8 (gam)

Thực tế cân nặng đinh sắt tăng 0,8 (gam)

Vậy,

*
phản nghịch ứng = 0,8/8 = 0,1(mol)và
*
= 0,1/0,2 = 0,5M


Bài 3: mang lại 2,24 gam bột fe vào 200 ml dung dịch tất cả hổn hợp gồm có AgNO3 0,1M với Cu(NO3)2 0,5M, khuấy hầu như tới phản nghịch ứng trả toàn, thu được hóa học rắn A với dung dịch B.

a) Tính số gam chất rắn A.

b) Tính nồng độ mol của những chất trong dung dịch B.


Đáp án gợi ý giải bài bác tập 

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag (1)

0,01 0,02 0,01 0,02 (mol)

Fe + Cu(NO3)2 → Cu + Fe(NO3)2 (2)

0,03 0,03 0,03 0,03 (mol)

*
= 0,02 (mol); nFe = 0,04 (mol);
*
= 0,1(mol)

nFe bội phản ứng (1) = 0,01(mol); nFe pư (2) = 0,04 - 0,01 = 0,03 (mol)

*
dư = 0,1 - 0,03 = 0,07 (mol)

Chất rắn A gồm: 0,02 mol Ag cùng 0,03 mol Cu

⇒ mA = 0,02.108 + 0,03.64 = 4,08(gam)

Dung dịch B: Fe(NO3)2: 0,04 (mol) ⇒ cm = 0,2 M

Cu(NO3)2: 0,07 (mol) ⇒ centimet = 0,35M


Bài 4: đến 0,774 gam tất cả hổn hợp Zn và Cu vào 500 ml hỗn hợp AgNO3 nồng độ 0,04M. Sau khoản thời gian các phản ứng xảy ra hoàn toàn được chất rắn X nặng nề 2,288 gam hóa học rắn. Hãy xác định thành phần của?


Đáp án lí giải giải bài tập 

Ta có:

*
= 0,5.0,04 = 0,02(mol)

Thứ tự phản bội ứng:

Zn + 2AgNO3 → Zn(NO3)2 + 2Ag (1)

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag (2)

Nếu Zn, Cu bội phản ứng hết thì khối lượng kim nhiều loại thu được tối đa nặng:

108 . 0,02 = 2,16 (gam) X ⇒ kim loại còn dư ⇒ AgNO3 phản bội ứng hết.

Nếu Cu chưa phản ứng thì phản nghịch ứng (1) làm cho tăng một lượng:

108.0,02 - 65.0,02/2 = 1,51 (gam) tức cân nặng chất rắn thời gian đó nặng:

0,774 + 1,51 = 2,284 (gam) X ⇒ Cu tất cả phản ứng nhưng còn dư.

Vậy X có Ag cùng Cu.


Bài 5. bao gồm 200ml hỗn hợp dung dịch bao gồm AgNO3 0,1M cùng Cu(NO3)2 0,5M. Thêm 2,24g bột Fe sắt kẽm kim loại vào dung dịch kia khuấy hầu như tới bội phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn A và dung dịch B.

a/ Tính số gam chất rắn A.

Xem thêm:

b/ Tính độ đậm đặc mol/lit của những muối trong dung dịch B, biết rằng thể tích hỗn hợp không đổi


Đáp án hướng dẫn giải bài tập 

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag (1)

Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu (2)

Số mol của các chất là: n

nFe = 0,04 mol; nAgNO3 = 0,02 mol; nCu(NO3)2 = 0,1 mol

Vì Ag vận động hoá học tập yếu hơn Cu phải muối của sắt kẽm kim loại Ag đang tham gia phản nghịch ứng với fe trước.

Theo pứ (1): nFe (p ) = 0,01 mol; Vậy sau làm phản ứng (1) thì nFe còn lại = 0,03 mol.

Theo (pứ ( 2 ): ta tất cả nCu(NO3)2 pứ = nFe còn dư = 0,03 mol.


Vậy sau pứ (2): nCu(NO3)2 còn dư là = 0,1 – 0,03 = 0,07 mol

Chất rắn A có Ag với Cu

mA = 0,02 . 108 + 0,03 . 64 = 4,08 g

dung dịch B gồm: 0,04 mol Fe(NO3)2 và 0,07 mol Cu(NO3)2 còn dư.

Thể tích hỗn hợp không chuyển đổi V = 0,2 lit

Vậy nồng độ mol/lit của dung dịch ở đầu cuối là:

CM < Cu(NO3)2> dư = 0,35M ; cm < Fe(NO3)2> = 0,2M


Bài 6. Cho 1 gam kim loại R vào 200 ml dung dịch AgNO3 0,25M đến khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch không đựng ion Ag+ với có trọng lượng giảm so với khối lượng của dung dịch AgNO3 ban sơ là 4,4 gam. Sắt kẽm kim loại R là?

A. Cu.

B. Ca.

C. Zn.

D. Fe.


Đáp án gợi ý giải bài xích tập

*Trường đúng theo 1: R (hóa trị n) bội nghịch ứng trực tiếp với AgNO3

Phương trình phản ứng:

R + nAgNO3 → R(NO3)n + nAg

0,05/n → 0,05 → 0,05 mol

mdd giảm= mAg - mR pứ= 0,05.108 – 0,05R/n= 4,4

→ R/n= đôi mươi → Loại

*Trường hòa hợp 2: R là Ca

Ca + H2O → Ca(OH)2 + H2

0,025 → 0,025 → 0,025 mol

Ca(OH)2 + 2AgNO3→ Ca(NO3)2+ 2AgOH ↓

0,025 → 0,05 → 0,05

2AgOH → Ag2O + H2O

0,05 → 0,025 mol

ndd giảm= mAg2O + mH2 – mCa= 0,025.232 + 0,025.2 – 1= 4,85 gam: Loại

*Vậy R là Fe.

2.nFe AgNO3 sắt → fe tan hết, Ag+ chuyển hết thành Ag

mdd giảm= mAg – mFe= 0,05.108 – 1= 4,4 gam


Bài 7. Cho 3,36 gam fe phản ứng cùng với 62,5 ml hỗn hợp HNO3 3,2M thu được dung dịch X và khí NO (sản phẩm khử tốt nhất của N+5). Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, trọng lượng muối trong hỗn hợp X là


Đáp án khuyên bảo giải bài bác tập

nFe = 0,06 mol;

nHNO3 = 0,065.3,2 = 0,2 mol

Giả sử chế tạo thành 2 muối Fe(NO3)2 x mol cùng Fe(NO3)3 y mol

Bảo toàn thành phần Fe:

nFe = nFe(NO3)2 + nFe(NO3)3 => x + y = 0,06 (1)

Ta có: nHNO3 = 4nNO => nNO = 0,2/4 = 0,05 mol

Bảo toàn e: 2nFe(NO3)2 + 3nFe(NO3)3 = 3nNO

=> 2x + 3y = 0,05.3 (2)

Từ (1) với (2) => x = 0,03 cùng y = 0,03 mol

=> mmuối = mFe(NO3)2 + mFe(NO3)3 = 12,66 gam


Bài 8. Cho thanh sắt sắt vào dung dịch X đựng 17 gam AgNO3 cùng 37,6 gam Cu(NO3)2. Trong khi thấy thanh kim loại tăng thêm 8,8 gam thì ngừng lại. Tính cân nặng kim loại dính vào thanh sắt


Đáp án gợi ý giải chi tiết

nAgNO3 = nAg+ = 0,1 mol;

nCu(NO3)2 = nCu2+ = 0,2 mol

Nếu Ag+ phản ứng không còn :

Fe + 2Ag+ → Fe2+ + 2Ag

0,05 ← 0,1 → 0,1

=> mtăng = 0,1.108 – 0,05.56 = 8 Ag+ phản bội ứng hết; Cu2+ phản nghịch ứng 1 phần

Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu

a → a → a

=> mtăng = 64a – 56a = 8a

=> Tổng cân nặng tăng ở cả hai phản ứng là:

mtăng = 8 + 8a = 8,8 => a = 0,1 mol

=> mkim loại phụ thuộc vào = mAg + mCu = 17,2 gam


Bài 9. Cho m gam Mg vào 200 ml hỗn hợp Al2(SO4)3 1M cùng CuSO4 3M thu được 51,6 gam chất rắn. Quý hiếm của m là


Đáp án giải đáp giải đưa ra tiết 

nAl2(SO4)3 = 0,2 mol => nAl3+ = 0,4 mol


nCuSO4 = 0,6 mol => nCu2+ = 0,6 mol

Ban đầu: phản nghịch ứng hoàn toản với Cu2+ => m1 = 0,6.64 = 38,4 gam 2+ với Al3+ => m­2 = 0,6.64 + 0,4.27 = 49,2 cả Cu2+ cùng Al3+ làm phản ứng hết, Mg dư

=> hóa học rắn sau bội nghịch ứng tất cả Cu (0,6 mol), Al (0,4 mol) với Mg

=> mMg dư = 51,6 – 49,2 = 2,4 gam

Bảo toàn e: 2nMg phản nghịch ứng = 3nAl + 2nCu

=> nMg phản ứng = (3.0,4 + 0,6.2) / 2 = 1,2 mol

=> m = 1,2.24 + 2,4 = 31,2 gam


Bài 10. đến 3,68 gam các thành phần hỗn hợp chứa Mg, sắt vào 100 ml dung dịch tất cả hổn hợp chứa Fe(NO3)3 0,3M, Cu(NO3)2 0,4M AgNO3 0,5M. Sau làm phản ứng trọn vẹn thu được dung dịch X 9,08 gam chất rắn. Lọc bỏ chất rắn rồi cho NaOH dư vào X thấy bao gồm m gam kết tủa xuất hiện. Xác minh giá trị m. 


Đáp án khuyên bảo giải bỏ ra tiết 

nFe(NO3)3 = 0,03 mol

nCu(NO3)2 = 0,04 mol

nAgNO3 = 0,05 mol

m ion kim loại = 9,64 gam

Sau khi mang lại Mg với Fe vào thì:

m ion kim loại còn sót lại = 3,68 + 9,64 - 9,08 = 4,24 gam

nOH- = nNaOH = nNO3- = 0,22 mol

=> mkết tủa = 4,24 + 0,22.17 = 7,98 gam

C. Bài tập trắc nghiệm kim loại tác dụng với hỗn hợp muối

Bài 1: ngâm một vật bằng đồng có khối lượng 10 gam trong 250 gam dung dịch AgNO3 4%. Khi lấy vật ra thì lượng AgNO3 trong dung dịch giảm 17%. Vậy khối lượng của vật sau phản ứng là:

A. 10,5g

B. 10,76g

C. 11,2g

D. 12,8g


Đáp án trả lời giải bỏ ra tiết

Khối lượng AgNO3 = 250.4/100 = 10 (g)

Khối lượng AgNO3 vào dung dịch giảm 17% = khối lượng AgNO3 phản ứng = 1,7 (g)

Số mol AgNO3 = 0,01 mol

Phương trình phản ứng:

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

0,005 0,01 0,01 (mol)

Khối lượng vật bằng Cu = 10 - 0,005.64 + 0,01.108 = 10,76 (g)


Bài 2: Nhúng một đinh sắt vào 200ml dung dịch CuSO4 1M. Sau một thời gian lấy đinh sắt ra, sấy khô và đem cân nặng thì thấy khối lượng đinh sắt tạo thêm 0,4g. Xem như thể tích dung dịch cố kỉnh đổi ko đáng kể. Vậy nồng độ của CuSO4 còn lại sau phản ứng là:

A. 0,75M

B. 0,5M

C. 0,65M

D. 0,8M


Đáp án lý giải giải bỏ ra tiết

Số mol CuSO4 ban đầu là 0,2 mol

Gọi a là số mol fe phản ứng:

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

a a a

56a (g) 64a (g)

Khối lượng định sắt tăng lên là: 64a - 56a = 8a

Ta có: 8a = 0,4 → a = 0,05 mol

Số mol CuSO4 dư = 0,2 - 0,05 = 0,15 mol → = 0,75M


Bài 3: dìm một lá Zn vào dung dịch có hòa chảy 8,32 gam CdSO4. Phản ứng kết thúc thấy khối lượng là Zn tăng 2,35%. Vậy khối lượng của là Zn trước khi thâm nhập phản ứng là:

A. 60g

B. 70g

C. 80g

D. 85g


Đáp án gợi ý giải đưa ra tiết

Số mol CdSO4 = 8,32/208 = 0,04 (mol)

Zn + CdSO4 → ZnSO4 + Cd ↓

65 gam 112 gam

65.0,04 112.0,04

Khối lượng lá Zn tăng: 112.0,4 - 65.0,04 = 1,88 (g)

⇒ Khối lượng lá Zn trước khi phản ứng: 1,88.100/2,35 = 80 (g)


Bài 4: ngâm một lá kẽm trong dung dịch chứa 2,24 gam ion kim loại M2+ vào muối sunfat sau phản ứng, khối lượng lá Zn tăng thêm 0,94 gam. Vậy M là:

A. Pb

B. Cu

C. Fe

D. Cd


Đáp án giải đáp giải đưa ra tiết

Phương trình phản ứng:

Zn + M2+ → Zn2+ + M

65 gam M gam

65a 2,24

Khối lượng lá Zn tăng: 2,24 - 65a = 0,94 → a = 0,02 mol

M = 2,24/0,02 = 112 → M là Cd


Bài 5: Lấy nhì thanh kim loại M đều có giá trị là 1g. Nhúng thanh thứ nhất vào dung dịch AgNO3 và thanh thứ hai vào dung dịch Cu(NO3)2. Sau một thời gian khối lượng thanh thứ nhất tăng 151%, thanh thứ hia giảm 1% (so với ban đầu). Biết rằng số mol M phản ứng ở hia thanh là như nhau. Vậy M là:

A. Cd

B. Fe

C. Zn

D. Cu


Đáp án khuyên bảo giải đưa ra tiết

Phương trình phản ứng:

M + nAgNO3 → M(NO3)n + nAg

a an (mol)

aM 108an

Khối lượng thanh thứ nhất tăng 151%:

108an - aM = 1,51 (1)

2M + nCu(NO3)2 → 2M(NO3)n + nCu

a 0,5an (mol)

aM 32an

Khối lượng thanh thứ 2 giảm:

aM - 32an = 0,01 (2)

Tổ hợp (1) và (2) ta được: aM = 0,65; an = 0,02

⇒ chọn M = 32,5n

Khi n = 2 thì M = 65

Vậy M = Zn


Bài 6: mang lại 0,01 mol sắt vào 50ml dung dịch AgNO3 1M khi phản ứng kết thúc khối lượng Ag thu được là:

A. 3,6

B. 3,24

C. 2,16

D. 1,08


Đáp án chỉ dẫn giải bỏ ra tiết

nAg+ = 0,05.1 = 0,05 mol

Fe + 3Ag+ → Fe3+ + 3Ag

0,01 0,03 → 0,03

=> nAg+ dư → nAg = 3nFe = 0,03 mol

=> mAg = 3,24 gam


Bài 7: Hòa tan 3 gam một hợp kim Cu-Ag vào dung dịch HNO3 tạo ra được 7,34 gam hỗn hợp gồm 2 muối Cu(NO3)2 và AgNO3. Vậy thành phần % của Cu và Ag vào hợp kim là:

A. 60% và 40%

B. 64% và 36%

C. 70% và 30%

D. 55% và 45%


Đáp án lý giải giải bỏ ra tiết

Sơ đồ chuyển hóa sau:

Cu → Cu(NO3)2

Ag → AgNO3

Ta lập được hệ gồm 2 phương trình:

*

Giải ra được: x = 0,03, y = 0,01 → %Cu = 64%


Bài 8: ngâm một lá kẽm vào dung dịch chứa 2,24 gam ion kim loại M2+. Phản ứng xong, khối lượng lá Zn tăng lên 0,94 gam. M2+ là ion kim loại nào sau đây?

A. Sn2+

B. Cu2+

C. Pb2+

D. Cd2+


Đáp án khuyên bảo giải đưa ra tiết

Chọn D

Phản ứng:

Zn + M2+ → Zn2+ + M

x x x x (mol)

Vì khối lượng thanh kẽm tăng cần áp dụng phương trình đại số sau:

M.x - 65x = 0,94 (1)

Và x = nM2+ = 2,24/M (2)

Từ (1) và (2) => 2,24/M.(M-65) = 0,94

⇒ 2,24M - 145,6 = 0,94M ⇔ 1,3M = 145,6 ⇒ M = 112 : cađimin (Cd)

Bài 9. Cho m gam bột Zn vào 500 ml hỗn hợp Fe2(SO4)3 0,24M. Sau khoản thời gian các phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn, trọng lượng dung dịch tăng thêm 9,6 gam so với trọng lượng dung dịch ban đầu. Cực hiếm của m là

A. 29,25.

B. 48,75.

C. 32,50.

D. 20,80.

Đáp án lí giải giải 

nFe2(SO4)3 = 0,24.0,5 = 0,12mol

nFe3+= 0,24

Zn + 2Fe3+ → Zn2+ + 2Fe2+

0,12….0,24…………….0,24

Zn + Fe2+ → Zn2+ + Fe

x……………………x

→ mdd tăng = mZn - mFe= 65(0,12 + x) – 56x = 9,6 → x = 0,2

=> nZn thuở đầu = 0,12 + 0,2 = 0,23 mol => mZn = 0,32.65 = 28,8 gam

Bài 10. Hoà tan trọn vẹn 24,4 gam láo lếu hợp có FeCl2 và NaCl (có tỉ lệ thành phần số mol 1 : 2) vào nước (dư) được hỗn hợp X. Mang lại dung dịch AgNO3 (dư) vào X, sau khoản thời gian phản ứng xảy ra trọn vẹn sinh ra m gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 28,7

B. 68,2

C. 57,4

D. 21,8

Đáp án lí giải giải bỏ ra tiết 

Gọi số mol của FeCl2 là x

Theo đề bài ta có: 127x + 58,5.2.x = 24,4 => x = 0,1.

FeCl2 + 2AgNO3 → 2AgCl + Fe(NO3)2

0,1------> 0,2--------> 0,2-------> 0,1 mol

NaCl + AgNO3 → AgCl + NaNO3

0,2-------> 0,2------> 0,2

Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag

0,1---------------------------------> 0,1

m = (0,2 + 0,2).143,5 + 108.0,1 = 68,2 (g)

D. Bài tập tự luyện kim loại công dụng với hỗn hợp muối 

Câu 1. Cho 8,1 gam bột nhôm vào 200 ml hỗn hợp Fe(NO3)3 3M. Sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được a gam kim loại. Quý giá của a là

Câu 2. Nhúng một thanh Mg vào 250 ml hỗn hợp FeCl3 aM. Sau khi phản ứng trả toàn, thấy trọng lượng thanh Mg tăng 1,2 gam đối với ban đầu. Cực hiếm củaa là

Câu 3. Nhúng thanh sắt nặng a gam vào 300 ml hỗn hợp CuSO4 1M, sau một thời gian thu được hỗn hợp X bao gồm chứa CuSO4 0,5M, đồng thời trọng lượng thanh fe tăng 4% so với trọng lượng ban đầu. Mang sử thể tích hỗn hợp không thay đổi và lượng Cu ra đời bám hoàn toàn vào thanh sắt. Quý hiếm a là

Câu 4. Lấy 20,5 gam hỗn hợp MCl (M là kim loại) và FeCl3 cho tác dụng với hỗn hợp AgNO3 dư, nhận được 57,4 gam kết tủa. Thành xác suất về khối lượng của MCl trong hỗn hợp lúc đầu là

Câu 5. Hòa tan hoàn toàn 24,4 gam láo hợp bao gồm FeCl2 cùng NaCl (có tỉ trọng số mol tương ứng 1 : 2) vào trong 1 lượng nước (dư), thu được dung dịch X. Cho dung dịch AgNO3 (dư) vào hỗn hợp X, sau thời điểm phản ứng xảy ra trọn vẹn sinh ra m gam hóa học rắn. Quý giá của m là.

Câu 6. Cho m gam láo hợp bao gồm 2 kim loại tính năng với H2SO4 sệt nóng dư chiếm được 3,36 lít khí SO2 ( đktc); 2,88 gam S cùng dung dịch X. Cô cạn dung dịch X nhận được 52,8 gam muối bột khan. Mặt khác nếu hoà tan không còn m gam hỗn hợp kim loại ban đầu với dung dịch HCl dư thu được 8,064 lít khí H2 ngơi nghỉ đktc. Xác định hỗn đúng theo 2 kim loại đầu.


Bạn bài viết liên quan các nội dung bài viết dưới phía trên của bọn chúng tôi:

Trên phía trên tvbanimeonline.net đã ra mắt tới chúng ta Kim loại chức năng với hỗn hợp muối. Để có hiệu quả cao rộng trong học tập tập, tvbanimeonline.net xin ra mắt tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài bác tập Toán lớp 12, Giải bài bác tập chất hóa học lớp 12, Giải bài tập vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12 nhưng tvbanimeonline.net tổng hợp và đăng tải.


Để dễ ợt cho quy trình trao đổi cũng như, update các tài liệu new nhất, mời bạn đọc cùng tham gia team Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 12 để sở hữu thêm tài liệu tiếp thu kiến thức nhé