Công thức hóa học tiếng anh là gì

ITT – Hóa học là một trong môn kỹ thuật tự nhiên mang tính ứng dụng thực tiễn cao, cũng là một trong nhánh liên kết các môn công nghệ khác.

Bạn đang xem: Công thức hóa học tiếng anh là gì

Hóa học bởi tiếng Anh vẫn và đang rất được đưa vào chương trình huấn luyện ở Việt Nam, nhằm mục đích giúp học tập sinh nâng cao vốn kỹ năng và kiến thức môn học này một phương pháp toàn diện. Để học tốt môn này, bạn phải nắm một vài thuật ngữ Hóa học bằng tiếng Anh thông dụng.Bạn đang xem: bí quyết hóa học tập tiếng anh là gì


*

Học Hóa bởi tiếng Anh, theo nhận định của một trong những người học, khó ở số lượng từ vựng và các phương trình phải ghi nhớ. Dưới đây là bảng khối hệ thống thuật ngữ hóa học tiếng anh bạn cần ghi lưu giữ để tiện lợi hơn lúc học bộ môn này.

A
1. Acid (n)Axit
2. Acidic (a)Thuộc axit
3. Addition polymerization reaction (n)Phản ứng cùng trùng hợp
4. Addition reaction (n)Phản ứng cộng
5. Alcohol (n)Rượu
6. Alkali (n)Kiềm
7. Alkaline (a)Có tính kiềm
8. Alkane (n)Ankan CNH2N+1
9. Alkene (n)Anken CNH2N
10. Anion (n)Ion âm
11. Anode (n)Điện cực dương
12. Atmosphere (n)atm
13. Atom (n)Nguyên tử
14. Atomic numberSố hiệu nguyên tử
B
15. Base (n)Base
16. Boiling point (n)Nhiệt độ sôi
C
17. Catalyst (n)Chất xúc tác
18. Cathode (n)Điện rất âm
19. Cation (n)Ion dương
20. Charge (n)Điện tích
21. Chemical change (n)Nhửng biến hóa về hóa học
22. Chemical equation (n)Phương trình hóa học
23. Compound (n)Hợp chất
24. Concentration (n)Nồng độ
25. Condensation (n)Sự dừng tụ
26. Condensation polymerization (n)Phản ứng trùng ngưng
D
27. Mật độ trùng lặp từ khóa (n)Tỉ khối
28. Displacement reaction (n)Phản ứng thế
29. Dissociation (n)Sự phân ly
30. Double bond (n)Liên kết đôi
E
31. Element (n)Nguyên tố
32. Empirical formula (n)Công thức solo giản
33. Equilibrium (n)Sự cân đối (cân bởi hóa học)
34. Exothermic reaction (n)Phản ứng tỏa nhiệt
35. Exponentiation (n)Lũy thừa
36. Fermentation (n)Sự lên men
37. Fuel (n)Nhiên liệu
38. Functional group (n) nhóm chức
H
39.

Xem thêm:

Hydrogen bonding (n)
Liên kết hydrogen
40. Hydrogenation (n)Hydo hóa
41. Hydrolysis (n)Sự thủy phân
I
42. Immiscible liquids (n)Các chất lỏng ko tan vào nhau
43. Ionic bond (n)Liên kết ion
44. Ionization energy (n)Năng lượng ion hóa
45. Ionize (v)Ion hóa
46. Isomer (n)Đồng phân
47. Isotope (n)Đồng vị
L
48. Litmus paper (n)Giấy qùy
M
49. Molarity (n)Nồng độ mole
50. Molar (a)Thuộc về mole
51. Mole (n)Mole
52. Mole fraction (n)Tỉ lệ
53. Molecular formula (n)Công thức phân tử
54. Molecular weight (n)Khối lượng phân tử
55. Molecule (n)Phân tử
N
56. Neutral (a)Trung hòa
O
57. Oxidation (n)Sự oxi hóa
58. Oxidation number (n)Số oxi hóa
59. Oxidation reaction (n)Phản ứng oxi hóa
60. Oxidation-reduction-reaction (n)Phản ứng oxi hóa – khử
61. Oxidizing agent (n)Chất oxi hóa
P
62. Periodic table (n)Bảng hệ thống tuàn hoàn
63. Pi bond (n)Liên kết pi
64. Polar molecule (n)Phân tử lưỡng cực
65. Potential energy (n)Thế năng
66. Precipitate (n)Chất kết tủa
Q
67. Quantum number (n)Số lượng tử
68. Ratio (n)Tỉ lệ
69. Reactant (n)Chất tham gia phản ứng
70. Reactivity series (n)Dãy chuyển động hóa học
71. Reducing agent (n)Chất khử
72. Reduction (n)Sự khử
73. Reduction reaction (n)Phản ứng khủ
S
74. Salt (n)Muối
75. Single bondLiên kết ba
76. Solute (n)Chất tan
77. Solution (n)Dung dịch
78. Solvent (n)Dung môi
79. Stp (n)Điều khiếu nại chuẩn
80. Structural isomer (n)Đồng phân cấu trúc

tvbanimeonline.net Education hiện giờ đang chiêu sinh khóa huấn luyện Hóa học bằng tiếng Anh và Hóa học chương trình quốc tế (IB Chemistry, AP Chemistry, A-level Chemistry, IGCSE Chemistry). Mọi thắc mắc xin tương tác trực tiếp, qua email hoặc hotline để được hỗ trợ tư vấn miễn phí.