Danh sách cán bộ văn phòng chính phủ

Bộ máy, cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ các đơn vị


Bạn đang xem: Danh sách cán bộ văn phòng chính phủ

Các đơn vị từ khoản 1 đến khoản đôi mươi là các đơn vị hành chính, đơn vị tại khoản 21 là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng chính phủ

Vụ Theo dõi công tác thanh tra; giải quyết và xử lý khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận dịch vụ thương mại và hàng nhái có 03 phòng. Vụ Hành bao gồm có 05 phòng. Vụ tổ chức triển khai cán bộ gồm 03 phòng. Vụ planer tài chính có 03 phòng

Cục kiểm soát thủ tục hành bao gồm có 05 Phòng. Cục Quản trị bao gồm 09 Phòng. Cục Hành thiết yếu - quản lí trị II bao gồm 05 Phòng.

Bộ trưởng, công ty nhiệm Văn phòng cơ quan chính phủ trình Thủ tướng chủ yếu phủ phát hành Quyết định cách thức chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cổng thông tin điện tử chính phủ và danh sách những đơn vị sự nghiệp công lập khác thuộc Văn phòng thiết yếu phủ

Bộ trưởng, công ty nhiệm Văn phòng chủ yếu phủ ban hành Quyết định nguyên lý chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và tổ chức cơ cấu tổ chức của các đơn vị ở trong Văn phòng chính phủ, trừ đơn vị chức năng quy định tại khoản 20.


1. Vụ Theo dõi công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (gọi tắt là Vụ I)
2. Vụ Nội chính
3. Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể
4. Vụ Tổng hợp
5. Vụ Pháp luật
6. Vụ Công nghiệp
7. Vụ Nông nghiệp
8. VỤ ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP
9. Vụ Thư ký - Biên tập
10. Vụ Hành chính
11. Vụ Kế hoạch tài chính

Xem thêm:

12. Cục Kiểm soát thủ tục hành chính
13. Cục Hành chính - Quản trị II
14. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
15. Trung tâm Tin học
16. Bộ máy tổ chức theo Nghị định 150/2016/NĐ-CP
17. Bộ máy, cơ cấu tổ chức update
18. Sơ đồ tổ chức, bộ máy
*

Tổng Giám đốc:Nguyễn Hồng Sâm


Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - ba Đình - Hà Nội.

tvbanimeonline.net.vn.

bản quyền trực thuộc Cổng thông tin điện tử chính phủ.


Tải ứng dụng:

Cổng tin tức Điện Tử cơ quan chính phủ


download on the

App Store


download on the

Google Play


Ghi rõ mối cung cấp "Cổng thông tin điện tử chủ yếu phủ" hoặc "www.tvbanimeonline.net.vn" khi xây cất lại thông tin từ những nguồn này.