DANH SÁCH THIẾU TƯỚNG CÔNG AN NHÂN DÂN

Thiếu tướng mạo Công an dân chúng Việt Nam là level tướng đầu tiên trong Công an nhân dân vn với cung cấp hiệu 1 ngôi sao vàng. Theo khí cụ hiện hành, cấp độ này do quản trị nước kiêm quản trị Hội đồng Quốc chống và bình yên Quốc gia ký ra quyết định phong cấp. Theo lý lẽ Công an quần chúng (sửa đổi) năm 2018, số lượng Thiếu tướng Công an nhân dân không thực sự 157 người.

Bạn đang xem: Danh sách thiếu tướng công an nhân dân

Lịch sử

Cấp bậc thiếu thốn tướng Công an nhân dân vn lần đầu tiên được hiện tượng bởi Nghị định 331/TTG ngày một tháng 9 năm 1959, quy định hệ thống cấp bậc Công an nhân dân vũ trang. Tuy vậy trước đó, người trước tiên giữ cấp độ này là Phan Trọng Tuệ đã ra mắt với cấp cho hiệu mới tại lễ ra đời lực lượng Công an quần chúng. # vũ trang tại tp. Hà nội ngày 28 tháng 3 năm 1959. Ông cũng khá được cho là tín đồ đã trực tiếp chỉ huy việc vẽ kiểu cấp hiệu, quân hiệu đến lực lượng Công an dân chúng Vũ trang.

Ba năm sau, Pháp lệnh 34/LCT ngày trăng tròn tháng 7 năm 1962 vẻ ngoài thêm khối hệ thống cấp bậc công an nhân dân.

Xem thêm:

Theo chế độ Công an nhân dân (sửa đổi) năm 2018, con số Thiếu tướng tá Công an nhân dân không thật 157 người.


*

Chức vụ được phong quân hàm thiếu hụt tướng

Bài đưa ra tiết
: Chức vụ Công an nhân dân Việt Nam

Quân hàm thiếu hụt tướng Công an quần chúng. # chỉ được phong cho sĩ quan cung cấp cao nắm giữ chức vụ cục trưởng; Phó chủ nhiệm Ủy ban bình chọn Đảng ủy Công an Trung ương; Phó Chánh Thanh tra; Phó viên trưởng; Phó bốn lệnh; người có quyền lực cao Công an tỉnh, tp trực thuộc trung ương ở địa phương được phân loại đơn vị chức năng hành chủ yếu cấp tỉnh các loại I và là địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trơ khấc tự, diện tích s rộng, số lượng dân sinh đông (không thừa 11): Công an tp Hải Phòng, Công an thành phố Đà Nẵng, Công an tp Cần Thơ và người có quyền lực cao Công an của 8 tỉnh: tô La, Quảng Ninh, Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Nam, Gia Lai, Đắk Lắk, Đồng Nai; phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội; phó giám đốc Công an tp Hồ Chí Minh; Sĩ quan tiền Công an quần chúng biệt phái được phê chuẩn giữ chức vụ Ủy viên sở tại Ủy ban Quốc chống và bình an Quốc hội (Việt Nam).

Theo năm thụ phong

Phong quân hàm trước 1976

Phong quân hàm quy trình 1976-1989

Phong quân hàm những năm 1990

Phong quân hàm những năm năm 2000

Phong quân hàm năm 2005

Ngày 9 tháng 1 năm 2005, 26 Đại tá được thăng thiếu tướng, gồm có:

Phong quân hàm năm 2006

Vào chiều ngày 14 tháng hai năm 2006, cỗ Công an tổ chức lễ công bố và trao quyết định thăng và phong cấp độ hàm cấp cho tướng mang đến 30 sĩ quan cao cấp lực lượng CAND (3 tân trung tướng cùng 27 tân thiếu hụt tướng).

Phong quân hàm năm 2007

Ngày 25 tháng 4 năm 2007, Thủ tướng thiết yếu phủ vn Nguyễn Tấn Dũng kí các Quyết định số 482/QĐ-TTg, 493/QĐ-TTg, 494/QĐ-TTg, từ bỏ số 496/QĐ-TTg mang đến 521/QĐ-TTg, thăng level hàm tự Đại tá lên thiếu hụt tướng đối với 29 fan (thăng 12 thiếu tướng lên trung tướng)

Phong quân hàm năm 2008

Phong quân hàm năm 2009

Phong quân hàm năm 2010

Phong quân hàm năm 2011

Phong quân hàm năm 2012

Phong quân hàm năm 2013

Phong quân hàm năm 2014

Phong quân hàm năm 2015

Phong quân hàm năm 2016

Phong quân hàm năm 2017

Phong quân hàm năm 2018

Phong quân hàm năm 2019

Phong quân hàm năm 2020

Phong quân hàm năm 2021

Chưa rõ thời điểm phong quân hàm

Công an nhân dân Việt NamHệ thống cấp bậc Công an quần chúng Việt NamDanh sách những Đại tướng mạo Công an nhân dân Việt NamDanh sách các Thượng tướng Công an quần chúng. # Việt NamDanh sách những Trung tướng tá Công an dân chúng Việt NamDanh sách các Thiếu tướng mạo Quân đội quần chúng Việt Nam

Chú thích