Điểm chuẩn đại học ngoại ngữ huế 2015

*
tvbanimeonline.net Việt Nam
Tin giáo dục và đào tạo Góc support tuyển chọn Sinh học tập trực con đường ngôi trường Khối Ngành dịch vụ tvbanimeonline.net liên kết

Điểm chuẩn Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Huế năm 2016

STTMã ngànhTên ngànhTổ đúng theo mônĐiểm chuẩnGhi chú
1D140231Sư phạm tiếng Anh 23.5 
2D140233Sư phạm giờ Pháp 20 
3D140234Sư phạm giờ Trung Quốc 21.25 
4D220113Việt phái mạnh học 18 
5D220201Ngôn ngữ Anh 20.5 
6D220202Ngôn ngữ Nga 20 
7D220203Ngôn ngữ Pháp 20.5 
8D220204Ngôn ngữ Trung Quốc 21.5 
9D220209Ngôn ngữ Nhật 23.75 
10D220210Ngôn ngữ Hàn Quốc 24.25 
11D220212Quốc tế học 20 

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Ngoại Ngữ - Đại học Huế năm 2015

STTMã ngànhTên ngànhTổ thích hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
1D140231Sư phạm giờ đồng hồ AnhD0129 
2D140233Sư phạm tiếng PhápD03; D0122.92 
3D140234Sư phạm giờ đồng hồ Trung QuốcD04; D0123.75 
4D220113Việt phái nam họcD0123.33 
5D220201Ngôn ngữ AnhD0125.08 
6D220202Ngôn ngữ NgaD02; D0122.83 
7D220203Ngôn ngữ PhápD03; D0123.5 
8D220204Ngôn ngữ Trung QuốcD04; D0124.5 
9D220209Ngôn ngữ NhậtD06; D0126.67 
10D220210Ngôn ngữ Hàn ỌuốcD0125.08 
11D220212Quốc tế họcD0124 
12D140231LTSư phạm giờ đồng hồ AnhD0129 
13D220201LTNgôn ngữ AnhD0125.08 

Điểm chuẩn Đại học tập Ngoại Ngữ - Đại học tập Huế năm 2014

Chưa cập nhật