ĐIỂM CHUẨN LỚP 10 NĂM 2020 THÁI BÌNH

Điểm chuẩn chỉnh tuyển chọn sinc vào lớp 10 tỉnh giấc Tỉnh Thái Bình 2021/2022 chấp nhận của các ngôi trường THPT công lập, chuyên Tỉnh Thái Bình trường đoản cú thông tin ưng thuận của Snghỉ ngơi GD-ĐT.

Bạn đang xem: Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 thái bình

1. Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Thái Bình2. Điểm chuẩn chỉnh lớp 10 năm 2021 Thái Bình Công lập2.1. Chuyên ổn Thái Bình 20213. Điểm chuẩn chỉnh tuyển sinh lớp 10 năm 20203.1. Điểm chuẩn chỉnh vào lớp 10 trung học phổ thông Công lập3.2. Chuyên Thái Bình4. Điểm chuẩn vào 10 Tỉnh Thái Bình 20195. Tra cứu vớt điểm chuẩn chỉnh lớp 10 2018/20196. Xem điểm chuẩn lớp 10 thức giấc Thái Bình 2016/2017

Điểm chuẩn chỉnh kỳ thi vào lớp 10 trên tỉnh Thái Bình năm học tập 2021- 2022 được Cửa Hàng chúng tôi share góp các em thuận tiện cập nhật điểm chuẩn của các ngôi trường THPT vào toàn tỉnh Tỉnh Thái Bình.

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Thái Bình

New: Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn vào lớp 10 Thái Bình 2021-2022 sẽ được công ty chúng tôi update ngay trong lúc Slàm việc GD-ĐT ra mắt xác định.Điểm chuẩn chỉnh lớp 10 năm 2021 Thái Bình Công lập
*
Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 Chuyên Thái Bình 2021

Lớp chuyênĐiểm chuẩnChuyên Toán32.55Chuyên Văn36.55Chuyên Anh35.75Chuyên Địa35.10Chulặng Hóa37.50Chuyên ổn Lý34.35Chuyên Sinh33.05Chuyên Sử32.90Chulặng Tin32.40Lớp ko chuyên28.80

Điểm chuẩn tuyển chọn sinh lớp 10 năm 2020

TRƯỜNGNgưỡng điểm trúng tuyểntrung học phổ thông Hưng Nhân25,75trung học phổ thông Bắc Duyên ổn Hà30,50THPT Nam Dulặng Hà26,00THPT Đông Hưng Hà26,50THPT Quỳnh Côi29,75trung học phổ thông Quỳnh Thọ27,25THPT Phú Dực29,75THPT Tiên Hưng25,50trung học phổ thông Bắc Đông Quan31,75THPT Nam Đông Quan26,25THPT Mê Linh22,25THPT Đông Thụy Anh26,50trung học phổ thông Tây Thụy Anh25,50trung học phổ thông Thái Ninh23,00THPT Thái Phúc14,75THPT Lê Quý Đôn27,50THPT Nguyễn Đức Cảnh33,50trung học phổ thông Nguyễn Trãi32,00THPT Vũ Tiên18,50trung học phổ thông Lý Bôn24,00trung học phổ thông Phạm Quang Thẩm11,50THPT Nguyễn Du18,25THPT Bắc Kiến Xương25,25trung học phổ thông Chu Vnạp năng lượng An24,25trung học phổ thông Bình Thanh15,50THPT Tây Tiền Hải29,50trung học phổ thông Nam Tiền Hải26,00THPT Đông Tiền Hải19,00

Xem thêm:

Điểm chuẩn tuyển chọn sinch lớp 10 Chuim Thái BìnhLớp chuyênĐiểm chuẩnChulặng Toán33,15Chuim Văn37,10Chuyên Anh35,8Chuyên ổn Địa32,8Chulặng Hóa36,5Chulặng Lý32,4Chulặng Sinh30,66Chulặng Sử33,25Chuyên ổn Tin31,05Lớp cận chuyên28,63
➜ Tra cứu điểm thi tuyển chọn sinc lớp 10 năm 2021 Thái Bình➜ Chi ngày tiết chỉ tiêu vào 10 Thái Bình 2021

Điểm chuẩn vào 10 Thái Bình 2019

Điểm chuẩn chỉnh vào 10 những ngôi trường THPT trên địa phận tỉnh Tỉnh Thái Bình năm 2019TRƯỜNGĐiểm chuẩntrung học phổ thông Hưng Nhân25,25THPT Bắc Dulặng Hà10,50THPT Nam Duyên ổn Hà19,50THPT Đông Hưng Hà24,25THPT Quỳnh Côi28,20THPT Quỳnh Thọ24,25trung học phổ thông Phụ Dực27,50THPT Tiên Hưng23,50THPT Bắc Đông Quan27,75trung học phổ thông Nam Đông Quan28,75trung học phổ thông Mê Linh18,75trung học phổ thông Đông Thụy Anh27,00THPT Tây Thụy Anh25,50trung học phổ thông Thái Ninh14,75THPT Thái Phúc19,75THPT Lê Quý Đôn29,50trung học phổ thông Nguyễn Đức Cảnh25,50THPT Nguyễn Trãi28,50THPT Vũ Tiên19,50trung học phổ thông Lý Bôn21,00trung học phổ thông Phạm Quang Thẩm11,50trung học phổ thông Nguyễn Du23,50trung học phổ thông Bắc Kiến Xương12,25trung học phổ thông Chu Vnạp năng lượng An26,00trung học phổ thông Bình Thanh16,00trung học phổ thông Tây Tiền Hải22,75trung học phổ thông Nam Tiền Hải23,00THPT Đông Tiền Hải15,50
Điểm chuẩn vào 10 Chuim Thái Bình 2019
Lớp chuyênĐiểm chuẩnChulặng Toán31,5Chuyên Văn35,75Chuyên ổn Anh34,6Chuyên ổn Địa30,75Chuyên Hóa32,75Chulặng Lý33,75Chulặng Sinh30Chuim Sử26Chuyên Tin31,75Lớp cận chuyên27,55

Tra cứu vãn điểm chuẩn lớp 10 2018/2019

TRƯỜNGĐiểm chuẩnTHPT Hưng Nhân24,75trung học phổ thông Bắc Duyên ổn Hà30,00THPT Nam Duyên Hà24,50THPT Đông Hưng Hà24,75trung học phổ thông Quỳnh Côi31,00trung học phổ thông Quỳnh Thọ28.00THPT Phụ Dực32,00THPT Tiên Hưng28,00THPT Bắc Đông Quan33,75trung học phổ thông Nam Đông Quan28,75THPT Mê Linh23,75trung học phổ thông Đông Thụy Anh33,25THPT Tây Thụy Anh29,75trung học phổ thông Thái Ninh30,00trung học phổ thông Thái Phúc24,00THPT Lê Quý Đôn33,00THPT Nguyễn Đức Cảnh36,00THPT Nguyễn Trãi34,25THPT Vũ Tiên28.25trung học phổ thông Lý Bôn27,25trung học phổ thông Phạm Quang Thẩm10.25THPT Nguyễn Du29.25trung học phổ thông Bắc Kiến Xương27,75trung học phổ thông Chu Văn An26,00THPT Bình Thanh22,75trung học phổ thông Tây Tiền Hải31,75trung học phổ thông Nam Tiền Hải25,00trung học phổ thông Đông Tiền Hảiđôi mươi,25
Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Chuim Tỉnh Thái Bình 2018
STTLớp chuyênĐiểm chuẩnSố thí sinch trúng tuyển1Toán32702Văn33353Anh30,25704Địa26,25355Hóa29,76356Lý31,25357Sinh28,01358Sử25,75359Tin31,2535

Xem điểm chuẩn lớp 10 thức giấc Thái Bình 2016/2017

TRƯỜNGNV1NV2GHI CHÚHưng Nhân23.75Bắc Duyên Hà25.25Nam Duyên Hà19.25Đông Hưng Hà24.75Quỳnh Côi43248Quỳnh Thọ26Prúc Dực27.75Tiên Hưng24.75Bắc Đông Quan43246Nam Đông Quan29.75Mê Linh18.75Đông Thụy Anh43249Tây Thụy Anh30Thái Ninh28.75Thái Phúc21.75Lê Quý Đôn28Nguyễn Đức CảnhTuyển trong vùng25,5-27,75Nguyễn Trãi32.5Vũ TiênTuyển trong vùng 31,5-32,25Lý Bôn21Phạm Quang ThẩmTuyển trong vùng 27,5-31,25Nguyễn Du22.25Bắc Kiến Xương17.75Chu Văn uống An19Bình Thanh11Tây Tiền Hải27Nam Tiền Hải22.75Đông Tiền Hải17.25
Trên đó là tổng phù hợp điểm chuẩn lớp 10 Thái Bình qua những năm!Anh Đức
(Tổng hợp)