ĐIỂM SÀN ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐÀ NẴNG

Hội đồng tuyển chọn sinh ngôi trường Đại Học kinh tế Đà Nẵng thông báo mức điểm chuẩn trúng tuyển chọn vào trường căn cứ theo tác dụng của kỳ thi THPT giang sơn năm 2022


*

Điểm chuẩn Đại Học kinh tế Đà Nẵng 2021

Đại học kinh tế Đà Nẵng đã chủ yếu thức công bố điểm chuẩn chỉnh năm nay. Nút điểm chuẩn chỉnh dao rượu cồn từ 24,75 cho đến 26.75.Sau trên đây là cụ thể điểm chuẩn chỉnh Đại học kinh tế Đà Nẵng năm 2021:

Ngành ghê tế

Mã ngành: 7310101

Điểm chuẩn: 25

Ngành quản ngại trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101

Điểm chuẩn: 26

Ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành: 7810103

Điểm chuẩn: 25,25

Ngành quản trị khách sạn

Mã ngành: 7810201

Điểm chuẩn: 24,75

Ngành Marketing

Mã ngành: 7340115

Điểm chuẩn: 26,75

Ngành sale quốc tế(chuyên ngànhNgoại thương)

Mã ngành: 7340120

Điểm chuẩn: 26,75

Ngành kinh doanh thương mại(chuyên ngànhQuản trị sale thương mại)

Mã ngành: 7340121

Điểm chuẩn: 26,25

Ngành Tài thiết yếu – Ngân hàng

Mã ngành: 7340201

Điểm chuẩn: 25,25

Ngành Kế toán

Mã ngành: 7340301

Điểm chuẩn: 25,25

Ngành Kiểm toán

Mã ngành: 7340302

Điểm chuẩn: 25,25

Ngành khối hệ thống thông tin cai quản lý

Mã ngành: 7340405

Điểm chuẩn: 24,75

Ngành Thống kê kinh tế(chuyên ngành Thống kê kinh tế xã hội)

Mã ngành: 7310107

Điểm chuẩn: 24,75

Ngành thương mại điện tử

Mã ngành: 7340122

Điểm chuẩn: 26,5

Ngành Khoa học tài liệu và so với kinh doanh

Mã ngành: 7340420

Điểm chuẩn: 25,5

Ngành quản lí trị nhân lực(chuyên ngànhQuản trị nguồn nhân lực)

Mã ngành: 7340404

Điểm chuẩn: 26

Ngành thống trị nhà nước

Mã ngành: 7310205

Điểm chuẩn: 24,25

Ngành Luật(chuyên ngànhLuật học)

Mã ngành: 7380101

Điểm chuẩn: 24,75

Ngành Luật kinh tế (chuyên ngành Luật kinh doanh)

Mã ngành: 7380107

Điểm chuẩn: 25,5


Kết luận:Với thông tinđiểm chuẩntrường Đại học kinh tế tài chính Đà Nẵng trên đây các bạn thí sinh có thể update ngay tại đây. Năm 2021, nút điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn vào trường giao động từ 24,25 mang lại 26,75. Ngành bao gồm mức điểm chuẩn cao nhất là ngành kinh doanh và marketing quốc tế.

Nội Dung Liên Quan: