Gdp Bình Quân Đầu Người Việt Nam 2017

Tổng cục Thống kê cũng cho biết, bài bản nền tài chính năm 2017 theo giá bán hiện hành đạt 5.007,9 ngàn tỷ đồng đồng; GDP bình quân đầu người ước tính đạt 53,5 triệu đồng, tương đương 2.385 USD, tăng 170 USD so với năm 2016.


Theo số liệu vừa ra mắt của Tổng cục Thống kê, tổng thành phầm trong nước ( GDP ) năm 2017 mong tính tăng 6,81% so với năm 2016.

Bạn đang xem: Gdp bình quân đầu người việt nam 2017

Trong đó quý I tăng 5,15%; quý II tăng 6,28%; quý III tăng 7,46%; quý IV tăng 7,65%. Nút tăng trưởng trong năm này vượt mục tiêu đề ra 6,7% và cao hơn mức tăng của không ít năm quay trở về đây.


*

Về cơ cấu nền kinh tế năm nay, khu vực nông, lâm nghiệp cùng thủy sản chỉ chiếm tỷ trọng 15,34%; khoanh vùng công nghiệp và xây cất chiếm 33,34%; khoanh vùng dịch vụ chỉ chiếm 41,32%; thuế thành phầm trừ trợ cấp thành phầm chiếm 10,00% (Cơ cấu tương ứng của năm 2016 là: 16,32%; 32,72%; 40,92%; 10,04%).


*

Xét về góc độ sử dụng GDP năm 2017, tiêu dùng cuối cùng tăng 7,35% so với năm 2016, góp phần 5,52 điểm xác suất (trong đó tiêu dùng ở đầu cuối của hộ người dân đóng góp 5,04 điểm phần trăm); tích lũy tài sản tăng 9,8%, đóng góp 3,30 điểm phần trăm; chênh lệch xuất, nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ ở tình trạng nhập vô cùng làm giảm 2,01 điểm phần trăm của mức phát triển chung.

Năng suất lao động vn vẫn khôn cùng thấp so với khu vực

Tổng viên Thống kê mang đến biết, năng suất lao động toàn nền tài chính theo giá bán hiện hành năm 2017 ước tính đạt 93,2 triệu đồng/lao hễ (tương đương khoảng tầm 4.159 USD/lao động).

Tính theo giá đối chiếu năm 2010, năng suất lao rượu cồn toàn nền kinh tế năm 2017 tăng 6% đối với năm 2016, trung bình giai đoạn 2011-2017 tăng 4,7%/năm.

Xem thêm:

Năng suất lao động của việt nam thời gian qua tuy bao gồm sự nâng cao đáng nói theo hướng tăng lên qua các năm

Tính theo sức mua tương đương năm 2011, năng suất lao đụng của việt nam năm năm nhâm thìn đạt 9.894 USD, chỉ bằng 7,0% của Singapore; 17,6% của Malaysia; 36,5% của Thái Lan; 42,3% của Indonesia; 56,7% của Philipines và bởi 87,4% năng suất lao cồn của Lào.

Đáng chăm chú là chênh lệch về năng suất lao hễ giữa vn với những nước vẫn liên tiếp gia tăng, ban ngành Thống kê cho biết.

Theo cơ sở này, có không ít nguyên nhân dẫn đến năng suất lao rượu cồn của nước ta thấp cùng còn khoảng cách xa so với những nước trong quanh vùng ASEAN như: Cơ cấu kinh tế chậm chuyển dịch, lao rượu cồn trong nông nghiệp trồng trọt chiếm phần trăm cao, trong lúc năng suất lao động ngành nông nghiệp ở vn còn thấp; thiết bị móc, thiết bị với quy trình công nghệ còn lạc hậu; chất lượng, cơ cấu và kết quả sử dụng lao đụng chưa đáp ứng yêu cầu.

Ngoài ra, một số trong những yếu tố đặc biệt khác ảnh hưởng đến năng suất lao cồn của nước ta thời gian qua như: căn nguyên điểm của nền kinh tế thấp; chuyên môn tổ chức, quản lý và kết quả sử dụng các nguồn lực còn nhiều bất cập; tăng trưởng công ty yếu dựa vào đóng góp của yếu tố vốn cùng lao động, đóng góp của năng suất các yếu tố tổng vừa lòng (TFP) còn thấp; còn một vài “điểm nghẽn” về cách tân thể chế và giấy tờ thủ tục hành chính.