HÌNH ẢNH VỀ CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ

*

Đại tướng mạo Võ Nguyên cạnh bên duyệt các đơn vị pháo cao xạ năm 1954.

Bạn đang xem: Hình ảnh về chiến thắng điện biên phủ

Ảnh: Trung trung khu Lưu trữ quốc gia III thuộc cục Văn thư lưu trữ nhà nước.

*

Ngược cái sông Mã (Thanh Hóa), từng đoàn thuyển thừa qua gần như ghềnh thác nguy nan chuyển gạo lên giao hàng chiến dịch Điện Biên bao phủ năm 1954.Ảnh: Trung chổ chính giữa Lưu trữ đất nước III thuộc cục Văn thư tàng trữ nhà nước.

*

Một đơn vị chức năng phất cờ “Quyết chiến, quyết thắng” đánh chiếm cầu Mường Thanh, năm 1954.Ảnh: Trung vai trung phong Lưu trữ quốc gia III thuộc cục Văn thư lưu trữ nhà nước.

*

Khu cất bom napan của địch bị trọng pháo của ta hủy hoại năm 1954.Ảnh: Trung chổ chính giữa Lưu trữ giang sơn III thuộc cục Văn thư tàng trữ nhà nước.

*

Ngay tại chiến trường Điện Biên Phủ, yêu quý binh địch được săn sóc, cứu chữa rất khía cạnh năm 1954.Ảnh: Trung chổ chính giữa Lưu trữ giang sơn III thuộc viên Văn thư tàng trữ nhà nước.

*

Quân ta xung phong lên chiếm phần cột cờ một lô cốt của địch nghỉ ngơi Đồi C1 năm 1954.Ảnh: Trung trọng điểm Lưu trữ giang sơn III thuộc cục Văn thư tàng trữ nhà nước.

Xem thêm:

*

Bộ nhóm ta đang theo giao thông hào tiến sát vào địa chỉ Him Lam năm 1954.Ảnh: Trung trung ương Lưu trữ quốc gia III thuộc cục Văn thư lưu trữ nhà nước.

*

Chiếc xe cộ tăng 18t của địch bị quân ta chỉ chiếm ngay từ bỏ đầu, toàn bộ địch làm việc trên xe phần nhiều xin hàng năm 1954.Ảnh: Trung trung ương Lưu trữ đất nước III thuộc cục Văn thư tàng trữ nhà nước.

*

Xác máy bay của quân team Pháp bị hạ nằm ngổn ngang khắp mặt trận Điện Biên phủ năm 1954.Ảnh: Trung trung tâm Lưu trữ đất nước III thuộc viên Văn thư tàng trữ nhà nước.

*

Khu trung tâm Mường Thanh của địch rung lên với bốc cháy bởi đạn đại bác của ta năm 1954.Ảnh: Trung trọng điểm Lưu trữ giang sơn III thuộc viên Văn thư tàng trữ nhà nước.

*

Lính địch ngơi nghỉ sây cất cánh ra thường niên 1954.Ảnh: Trung tâm Lưu trữ non sông III thuộc cục Văn thư lưu trữ nhà nước.

*

Đại tướng mạo Tổng bốn lệnh Võ Nguyên ngay cạnh đọc Nhật lệnh vào buổi lễ chiến thắng năm 1954.Ảnh: Trung tâm Lưu trữ đất nước III thuộc viên Văn thư lưu trữ nhà nước.