Thông báo v/v gia hạn đóng học phí học kỳ 1, năm học 2021

Học tầm giá ngôi trường Đại học tập Công nghiệp TP.HCM năm 2020-2021

Học chi phí Đại học tập Công nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 áp dụng mang lại công tác học đại trà phổ thông từ 17.2 triệu đồng – 18.2 triệu đồng/năm, Khối Kinc tế là một trong những.716.000VNĐ/mon (tương đương 5trăng tròn.000VNĐ/tín chỉ), Kân hận Công nghệ là 1 trong những.8đôi mươi.000VNĐ/mon (tương tự 5đôi mươi.000VNĐ/tín chỉ). Riêng ngân sách học phí so với chương trình rất chất lượng khoảng: 28.000.000VNĐ/năm.

Bạn đang xem: Thông báo v/v gia hạn đóng học phí học kỳ 1, năm học 2021

Đối với các đại lý TP.HCM

Chương trình đại trà: 17.160.000VNĐ-18.200.000VNĐ/nămKhối hận Kinh tế: 1.716.000VNĐ/tháng, 520.000VNĐ/tín chỉKăn năn Công nghệ: 1.8trăng tròn.000VNĐ/tháng, 520.000VNĐ/tín chỉChương trình unique cao: 28.000.000VNĐ/nămKân hận Kinc tế: 830.000VNĐ/tín chỉKhối hận Công nghệ: 790.000VNĐ/tín chỉ

Đối với phân hiệu Tỉnh Quảng Ngãi với đại lý Tkhô giòn Hóa

Khối Kinch tế: 810.000VNĐ/mon, 245.000VNĐ/tín chỉKhối Công nghệ: 960.000VNĐ/mon, 275.000VNĐ/tín chỉ

Mức thu tiền học phí của Trường Đại học tập Công nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh (IUH) năm học 2020-2021 nlỗi sau:

*

*

Học giá tiền ngôi trường Đại học tập Công nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2019-2020

– Hệ Đại học:

Kăn năn Kinch tế: 550.000 đồng/ tín chỉ, tương đương với cùng 1.825.000 đồng/ tháng

Kân hận Công nghệ: 550.000 đồng/ tín chỉ, tương tự với cùng 1.925.000 đồng/ tháng

– Đại học tập Chất lượng cao:

Khối Kinch tế: 850.000 đồng/ tín chỉ, tương tự 2.805.000 đồng/ tháng

Kân hận Công nghệ: 850.000 đồng/ tín chỉ, tương đương 2.975.000 đồng/ tháng

– Hệ Cao đẳng siêng nghiệp:

Khối hận Kinch tế: 300.000 đồng/ tín chỉ, tương đương 960.000 đồng/ tháng

Khối Công nghệ: 350.000 đồng/ tín, tương đương 1.1đôi mươi.000 đồng/ tháng

– Đại học tập liên thông, văn bằng 2 vừa học vừa làm: 660.000 đồng/ tín chỉ, tương tự 1.980.000 đồng/ tháng

– Cao đẳng liên thông: 300.000 đồng/ tín chỉ, tương đương 960.000 đồng/ tháng

Học mức giá ngôi trường Đại học tập Công nghiệp TPhường.HCM năm 2018-2019

Học chi phí đại học Công nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh 2018 – 2019 HUI – Hệ Đại học:

– Khối hận ngành Kinh tế : 26.000.000 đồng/năm.

– Khối ngành Công nghệ : 30.000.000 đồng/năm.

– Đại học tập vừa có tác dụng vừa học tập, Đại học tập liên thông – Khối hận ngành Kinch tế : 12000.000 đồng/năm.

Xem thêm:

– Đại học tập vừa có tác dụng vừa học, Đại học tập liên thông – Khối ngành Công nghệ : 14.400.000 đồng/năm.

Học giá thành ĐH Công nghiệp TPHCM 2018 – 2019 HUI – Hệ Cao đẳng:

– Khối hận ngành Kinch tế : 8.000.000 đồng/năm.

– Kân hận ngành Công nghệ : 9.600.000 đồng/năm.

Năm 2021, thời đặc điểm này UIH không công bố nút chi phí khóa học năm học tập 2021-2022 nhưng mà theo dõi quá trình tăng khoản học phí của ngôi trường này vào Quyết định phát hành nút thu chi phí khóa học những hệ đào tạo và giảng dạy năm học tập 2020-2021 cho biết thêm bao gồm sự tăng học phí vào khoảng thời gian tiếp sau, tuy thế không đáng kể (dưới 10%).