LẮC TAY VÀNG TÂY BẢO TÍN MINH CHÂU

Thương phẩm(Brand of gold)Loại vàng(types of gold)Hàm lượng(content)Mua vào(buy)Bán ra(sell)Trạng thái(status)
*
VÀNG MIẾNG VRTL999,9(24k)52125282
NHẪN TRÒN TRƠN999,9(24k)52125282
*
QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG999,9(24k)52125282
*
VÀNG MIẾNG SJC999,9(24k)60926145
*
VÀNG TRANG SỨC 999.9999,9(24k)51555265
VÀNG TRANG SỨC 99.999,9(24k)51455255
*
VÀNG HTBT999,9(24k)5145Liên hệ
*
VÀNG NGUYÊN LIỆU999,9(24k)5095Liên hệ

Bạn đang xem: Lắc tay vàng tây bảo tín minh châu

*

*

Xem thêm:

*

*

*

Trụ sở chính: Số 29 è Nhân Tông, phường Nguyễn Du, quận nhì Bà Trưng, tp Hà Nội.