TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ

(Chinhphu.vn) - Cổng Thông tin năng lượng điện tử nhà nước trân trọng trình làng tiểu truyện nắm tắt của bè bạn Nguyễn Phụ Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản nước ta, Chủ tịch nước Cộng hoà làng mạc hội công ty nghĩa VN, Bí thỏng Quân ủy Trung ương.

Bạn đang xem: Tiểu Sử Tổng Bí Thư


*
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phụ Trọng.

Tiểu sử bắt tắt của đồng chí Nguyễn Phú Trọng

- Họ với tên: Nguyễn Prúc Trọng

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Xã Đông Hội, thị xã Đông Anh, đô thị Hà Nội

- Nơi sống hiện nay: Số 5 phố Thiền hậu Quang, phường Nguyễn Du, quận 2 Bà Trưng, thị thành Hà Thành.

- Thành phần gia đình: Bần nông

- Nghề nghiệp Khi được tuyển dụng: Học sinh

- Trình độ được đào tạo: + Giáo dục đào tạo phổ thông: Tốt nghiệp hệ 10 năm

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp Khoa Ngữ văn,

Đại học tập Tổng đúng theo thủ đô hà nội (hệ 4 năm)

+ Học hàm, học tập vị: Giáo sư, Tiến sĩ Chính trị học

(chuyên ngành chế tạo Đảng)

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Tiếng Nga

- Khen thưởng: Huy cmùi hương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huy chương thơm Vì sự nghiệp văn hoá, Huy chương Vì sự nghiệp báo mạng, Huy chương thơm Vì sự nghiệp cụ hệ tphải chăng, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tạp chí Lý luận của Đảng,...

- Kỷ luật: Không

- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khoá VII, VIII, IX, X, XI, XII.

- Ủy viên Bộ Chính trịnhững khoá VIII, IX, X, XI, XII; tsi gia Thường trực Bộ Chính trị khoá VIII.

- Đại biểu Quốc hội các khoá XI, XII, XIII, XIV.

Tóm tắt quá trình công tác

1957- 1963: :Học trường đa dạng cấp II, cấp cho III Nguyễn Gia Thiều, Gia Lâm, thủ đô hà nội.

Xem thêm:

1963-1967: Sinch viên Khoa Ngữ văn uống Trường Đại học Tổng hợp TPhường. hà Nội.

01/1994-đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khoá VII, VIII, IX, X, XI, XII.

12/1997-đến nay: Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khoá VIII, IX, X, XI, XII.

5/2002-mang đến nay: Đại biểu Quốc hội những khoá XI, XII, XIII, XIV.

1/2011-mang đến nay: Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI, XII, Bí thư Quân ủy Trung ương.

2/2013 mang lại nay: Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, kháng tmê man nhũng.

8/2016-mang đến nay: Tmê mệt gia Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-20trăng tròn.

10/2018 : Tại kỳ họp thiết bị sáu, Quốc hội khoá XIV, được thai duy trì chức Chủ tịch nước Cộng hoà làng hội chủ nghĩa toàn nước nhiệm kỳ 2016-2021./.