Tác Giả Đại Việt Sử Ký Toàn Thư

*

*

English


Lời dẫn
*

大 越 史 記 全 書Đại Việt Sử ký Toàn ThưBản in Nội các quan bảnMỘC BẢN KHẮC NĂM CHÍNH HOÀ THỨ 18 (1697)

*

Phiên bạn dạng Alpha

Thiết kế và thực hiện Văn chống Nôm mãng cầu (Hà Nội):Tô Trọng Ðức, Vũ Xuân Lương, Lê Văn Cường, Lương Thị Hạnh, & Ngô Thanh GiangChỉ đạo: John Balaban, Ngô Thanh Nhàn, và Ngô Trung Việt

*

Đại Việt Sử ký kết Toàn Thư

Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên... Soạn thảo (1272 - 1697).Viện công nghệ Xã Hội nước ta dịch (1985 - 1992).Nhà xuất phiên bản Khoa học tập Xã Hội (Hà Nội) ấn hành (1993).

Bạn đang xem: Tác giả đại việt sử ký toàn thư

TÁC GIẢ - VĂN BẢN - TÁC PHẨM

PHAN HUY LÊ

Bộ Đại Việt sử ký toàn thư sót lại đến thời buổi này là một bộ Quốc sử lớn, có mức giá trị, lần đầu tiên được xung khắc in toàn cục và ra mắt vào năm Đinh Sửu, niên hiệu thiết yếu Hoà thứ 18, triều Lê Hy Tông, tức năm 1697. Vào lời tựa của lần xuất bạn dạng đó - gọi là Tựa Đại Việt sử ký kết tục biên - nhóm biên soạn đứng đầu là Tham tụng, Hình cỗ thượng thư tri Trung thư giám Lê Hy, cho biết thêm bộ Quốc sử này là công dụng của một quy trình biên soạn, tu bổ trải qua nhiều đời: "Nước Việt ta, sử ký các đời do những tiên nhân từ Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên làm ra trước, Ngô Sĩ Liên, Vũ Quỳnh biên soạn tiếp sau, đến đời Lê Huyền Tông (1663 - 1671) sai bọn tể thần Phạm Công Trứ tham khảo sử cũ như sử ký kết ngoại kỷ, bạn dạng kỷ toàn thư, bạn dạng kỷ thực lục những y theo danh lệ của các sử trước, lại tham xét biên soạn từ quốc triều Trang Tông Dụ hoàng đế (1533 - 1548) "sai bọn khảo thần khảo thêm sử cũ, nơi nào sai thì sửa lại, chỗ nào đúng thì chép mang Lại đọc sự tích cũ, tham khảo các dã sử, các loại biên, từ bỏ Huyền Tông Mục Hoàng Đế năm Đức Nguyên thứ hai (1675), tất cả sự thực vào 13 năm, cũng call là bạn dạng kỷ tục biên. Sách làm xong, dơ lên ngự lãm, bèn không đúng thợ khắc in, ban cha trong thiên hạ" (Quyển thủ, Đại Việt sử cam kết tục biên tự, 1b - 3b).

Như vậy, bộ Đại Việt sử ký kết toàn thư là một công trình tập đại thành nhiều cỗ sử do nhiều công ty sử học của những đời biên soạn, tự Lê Văn Hưu đời Trần, qua Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên, Vũ Quỳnh đời Lê sơ, mang lại Phạm Công Trứ, Lê Hy đời Lê Trung hưng, cùng hầu như người tập sự với họ. Theo bạn dạng in tự ván tự khắc năm chủ yếu Hoà 18 (1697) mang danh hiệu bạn dạng in Nội các quan bản - trường đoản cú đây gọi tắt là bạn dạng Chính Hoà - bộ sử này gồm quyển thủ 24 quyển, biên chép một cách khối hệ thống lịch sử dân tộc bản địa từ họ Hồng Bàng mang lại năm 1675.

Bố cục của bộ sử như sau:

Quyển thủ: gồm những Lời tựa của Lê Hy, Phạm Công Trứ, Ngô Sĩ Liên, Biểu dưng sách của Ngô Sĩ Liên, Phàm lệ, Kỷ niên mục lục và bài bác Việt giám thông khảo tổng luận của Lê Trung.

Xem thêm:

Ngoại kỷ: có 5 quyển, từ bọn họ Hồng Bàng đến những Sứ quân.

Quyển 1: kỷ chúng ta Hồng Bàng, kỷ chúng ta ThụcQuyển 2: kỷ bọn họ TriệuQuyển 3: kỷ thuộc Tây Hán, kỷ Trưng bạn nữ Vương, kỷ thuộc Đông Hán, kỷ Sĩ VươngQuyển 4: kỷ thuộc Ngô-Tấn-Tống-Tề-Lương, kỷ tiền Lý kỷ Triệu Việt vương, kỷ Hậu lýQuyển 5: kỷ trực thuộc Tùy - Đường, ký kết họ Ngô

Bản kỷ: gồm 19 quyển, từ bỏ triều đình đến năm 1675.

Quyển 1: kỷ nhà Đinh, kỷ nhà LêQuyển 2: kỷ công ty Lý: Thái Tổ, Thái TôngQuyển 3: Thánh Tông, Nhân TôngQuyển 4: Anh Tông, Cao Tông, Huệ Tông, Chiêu HoàngQuyền 5: kỷ đơn vị Trần, Thái Tông, Thánh Tông, Nhân TôngQuyển 6: Anh Tông, Minh TôngQuyển 7: Hiến Tông, Dụ Tông, Nghệ Tông, Duệ TôngQuyển 8: phế Đế, Thuận Tông, thiếu Đế, hồ Quý Ly, hồ Hán ThươngQuyển 9: kỷ Hậu Trần, kỷ nằm trong MinhQuyển 10: kỷ Lê Hoàng Triều: Thái TổQuyển 11: Thái Tông, Nhân TôngQuyển 12: Thánh Tông (thượng)Quyển 13: Thánh Tông (hạ)Quyển 14: Hiến Tông, Túc Tông, Uy MụcQuyển 15: Tương Dực, Đà Vương, Cung Hoàng, Mạc Đăng Dung, Mạc Đăng KhanhQuyển 16: Trang Tông, Trung Tông, Anh Tông, Mạc Đăng Doanh cho Mạc Mậu HợpQuyển 17: vắt Tông, Mạc Mậu HợpQuyển 18: Kính Tông, Chân Tông, Thần TôngQuyển 19: Huyền Tông, Gia Tông

19 quyển bạn dạng kỷ lại chia làm 3 phần:

Bản kỷ toàn thư: trường đoản cú quyền 1 mang lại quyển 10Bản kỷ thực lục: tự quyển 11 đến quyển 15Bản kỷ tục biên: từ bỏ quyển 16 cho quyển 19

Bộ Đại Việt sử cam kết toàn thư với bố cục tổng quan như trên đã có hoàn thành, xung khắc in và ra mắt vào năm 1697.

Một vấn đề khoa học được đưa ra là quá trình biên soạn tự Lê Văn Hưu mang lại Lê Hy ra mắt như vắt nào, những ai đó đã tham gia vào công trình đó, đóng góp của mỗi cá nhân (hay từng nhóm) như thế nào và giữ lại dấu ấn gì trong cỗ quốc sử sót lại đến ngày nay?

Muốn giải đáp vấn đề trên, họ hãy lấy bộ Đại Việt sử ký kết toàn thư đời chủ yếu Hoà làm đại lý và ngược dòng thời gian, nghiên cứu những bộ sử tiền thân của nó, bắt đầu từ Đại Việt sử ký của Lê Văn Hưu đời Trần.