Đề thi violympic toán lớp 5 vòng 1 năm học 2021

... Là: 1/ 2 + 1/ 4 + 1/ 8 + 1/ 32 + 1/ 64 + 1/ 128 + 1/ 256 + 1 / 51 2 = 256 / 51 2 + 12 8 / 51 2 + 64 / 51 2 + 32 / 51 2 + 16 / 51 2 + 8 / 51 2 + 4 / 51 2 + 2 / 51 2 + 1 / 51 2 = 51 1 / 51 2 Đáp số: 51 1 / 51 2 *************** bài bác 10 4: 19 search ... Tự 10 0 mang đến 999 bao gồm tất 900 số Theo đề bài, ta tất cả số trường đoản cú 10 0 đến 19 9 ta gồm tất số có chữ số trùng lặp nhau: 10 0 ; 10 1; 11 0 ; 11 1 ; 11 2 ; 11 3 ; 11 4 ; 1 15 ; 11 6 ; 11 7 ; 11 8 ; 11 9 ; 12 1 ; 12 2 ; 13 1 ... ; 12 2 ; 13 1 ; 13 3 ; 14 1 ; 14 4 ; 15 1 ; 15 5 ; 16 1 ; 16 6 ; 17 1 ; 17 7 ; 18 1 ; 18 8 ; 19 1 ; 19 9 từ 10 0 mang lại 19 9 có tổng số 28 số có chữ số đụng hàng Số khác nhưng từ 10 0 đến 19 9 bao gồm : 10 0 – 28 = 72 (...

Bạn đang xem: Đề thi violympic toán lớp 5 vòng 1 năm học 2021


*

... Số 51 Kết quả: 16 35 bài bác 11: tìm kiếm phân số biết chủng loại số tử số 36 đơn vị chức năng phân số có giá trị Kết quả: 54 90 bài xích 12: tra cứu phân số biết tổng chủng loại số tử số 2 15 phân số có giá trị 38 57 Kết quả: 86 1 25 bài ... 2 15 bài xích 5: Tìm nhì số lẻ có tổng 11 42 chúng bao gồm 53 số lẻ khác Kết quả: Số bé: 51 7 / Số lớn: 6 25 bài xích 6: Tìm nhì số chẵn có tổng 21 0 chúng bao gồm 18 số chẵn khác Kết quả: Số bé: 86 / Số lớn: 124 bài xích ... Lớn: 52 5 bài 3: Tìm hai số chẵn có tổng 810 chúng bao gồm 20 số chẵn không giống Kết quả: Số bé: 384 / Số lớn: 426 bài 4: Tìm nhì số lẻ có tổng 406 chúng bao gồm 11 số lẻ khác Kết quả: Số bé: 191 / Số lớn: 2 15 Bài...
*

... Câu 5: = 93 ThiViolympic.com - bài bác thi số : Khỉ uyên bác (100đ) Câu 1: Câu 5: Câu 8: Câu 2: Câu 6: Câu 9: Câu 3: Câu 7: Câu 4: Câu 10: tuyển tập đề thi Violympic mạng – gồm http://thiviolympic.com ... Lời: Số lớn số phệ Tìm số bự 4 65 tuyển chọn tập đề thi Violympic mạng – gồm http://thiviolympic.com _o0o _ tuyển tập đề thi Violympic mạng – gồm http://thiviolympic.com ... Người: 12 ngày 150 người: … Ngày bài giải: 150 tín đồ gấp 200 tín đồ số lần là: 150 : 200 = 3/ 4 150 bạn đủ ăn số ngày là: 12 :3/ 4 =16 tín đồ Đáp số : 16 người Câu 9: Một xe hơi 150 km tiêu tốn hết...
*

... Câu 5: = 93 ThiViolympic.com - bài thi số : Khỉ uyên bác (100đ) Câu 1: Câu 5: Câu 8: Câu 2: Câu 6: Câu 9: Câu 3: Câu 7: Câu 4: Câu 10: tuyển tập đề thi Violympic mạng – bao gồm http://thiviolympic.com ... Lời: Số béo số mập Tìm số to 4 65 tuyển chọn tập đề thi Violympic mạng – bao gồm http://thiviolympic.com _o0o _ tuyển tập đề thi Violympic mạng – có http://thiviolympic.com ... Người: 12 ngày 150 người: … Ngày bài bác giải: 150 fan gấp 200 tín đồ số lần là: 150 : 200 = 3/ 4 150 người đủ ăn số ngày là: 12 :3/ 4 =16 bạn Đáp số : 16 fan Câu 9: Một xe hơi 150 km tiêu hao hết...
*

... 21,16 (cm2) Câu 2 .5: đôi mươi Câu 2.6: 4999 Câu 2.7: 100 05 Câu 2.8: 19 75 Câu 2.9: 360 Tổng độ lâu năm chiều dài chiều rộng là: 25 : = 12 ,5 (cm) Chiều lâu năm hình chữ nhật đồ vật là: (12 ,5 + 3 ,5) : = (cm) Chiều ... Thứ là: 12 ,5 - = 4 ,5 (cm) Chiều dài thực tiễn ruộng là: x 1000 = 8000 (cm) = 80 (m) Chiều rộng thực tế ruộng là: 4 ,5 x 1000 = 450 (cm) = 4 ,5 (m) Diện tích thực tiễn ruộng đồ vật là: 80 x 4 ,5 = 360(m2) ... Đáp án bài xích 1: Đi tìm kho tàng Câu 1.1: 131,22 Câu 1.2: 15 Câu 1.3: 320 Câu 1.4: 196,8 Câu 1 .5: 50 08 Câu 1.6: 216 bài 2: Điền số phù hợp vào địa điểm trống Câu 2.1: 14 Câu 2.2:...
*

... = 10 (số hạng) Tổng số tự nhiên dãy số tự 1; 4; 7; .; 28 là: + + + + 28 = (1 + 28) x 10 : = 1 45 Như (x + 1) + (x + 4) + (x + 7) + + (x + 28) = 1 95 => 10x + 1 45 = 1 95 => 10x = 1 95 - 1 45 => 10x ... Tính số fan đến thêm Đáp án Đề thi Violympic Toán lớp vòng 10 năm 20 15- năm 2016 Bài 1: Câu 1.1: b 128% Câu 1.2: d 260% Câu 1.3: d 350 000 đồng Câu 1.4: b 2 210 Câu 1 .5: d 123% Câu 1.6: a 240 Câu 1.7: ... Số biết nửa số thứ gấp rất nhiều lần số vật dụng hai? Câu 2 .5: Một lớp học có 40 học sinh, số học viên nam chỉ chiếm 60% Hỏi lớp có học viên nữ? Câu 2.6: thuở đầu lớp 5B có 16 chúng ta nam 20 bạn gái Sau đơn vị trường nhận...
... Vi bìa là: (5/ 9 + 5/ 6) x = 25/ 18 = 25/ 9 diện tích s bìa là: 5/ 6 5/ 9 = 25/ 54 Câu 1.2: con số xi măng nhưng xe sở hữu chở là: x 50 x 50 = 750 0 (kg) = 7 ,5 (tấn) Câu 1.3: Số nhỏ nhắn 10, số lớn đôi mươi 05 a = b x ... Bao gồm 2 /5 nước fan ta mở ba vòi trong: (1 - 2 /5) : 11/12 = 36 /55 (giờ) bài 3: tìm cặp 46/10 = 23 x 0,2; 2 78/ 100 + 10 (87 /100) = 4 ,55 x 3; 987 ,1 - 0, 456 = 986 ,644; 67 x 0,001 = 0,03 35 x 2; 234 ,5 - ... 0,001 = 0,03 35 x 2; 234 ,5 - 2, 38 = 23212 x 0,01; 117,14 - 23 = 98, 7 - 4 ,56 ; 48 ,56 + 52 0,44 = 56 9; 0,34 x 1,3 = 442/1000; 23,7 + 81 ,1 = 99,3 + 5, 5; 67 ,89 x 10 = 6 78, 9 ...
... 1 .75 (Nhập kết dạng số (Nhập kết dạng số thập thắc mắc 4: Số trường đoản cú nhiên câu hỏi 5: thỏa mãn nhu cầu 0.26 Kết rút gọn gàng biểu thức phân) thắc mắc 6: Một hình chữ nhật bao gồm tỉ số nhì cạnh diện tích s 1 24 thắc mắc 7: ... Tìm kiếm biết: Kết x,y,z (Nhập đáp số theo kết x, y, z, kết cách dấu ";") thắc mắc 4: cực hiếm tỉ lệ thức câu hỏi 5: 5;8 ;7 -3/8 Số hữu tỉ âm thỏa mãn nhu cầu (Nhập kết dạng số thập ... Hữu tỉ âm vừa lòng (Nhập kết dạng số thập phân) câu hỏi 6: Kết rút gọn gàng biểu thức phân) thắc mắc 7: -0.25 Tập số nguyên thỏa mãn nhu cầu theo quý giá tăng dần, ngăn cách dấu “;”) câu hỏi 8: search , biết∶...

Xem thêm:


... (giờ) Câu 2: Lớp 5D tất cả số học sinh phái nam nữ, 45% tổng cộng học tập sinh đàn bà Biết số nữ giới số bạn nam chúng ta Tính số học sinh lớp 5D Trả lời: Số học sinh lớp 5D Tỉ số % số học sinh nam: 100% - 45% = 55 % Tỉ số ... 900 – 648 = 252 (số) 15/ Ta thấy: 1 ,5 x x 2 ,5 = 7 ,5 Số thứ tất cả 7 ,5 : 1 ,5 = (phần) Số vật dụng hai có 7 ,5 : = 3, 75 (phần) Số thứ bố có 7 ,5 : 2 ,5 = (phần) tổng cộng phần nhau: + 3, 75 + = 11, 75 (phần) Hà ... A = 53 15 Trả lời: abcd = trường đoản cú phép tính abcd + abc + ab + a = 53 13 ta di chuyển chữ số aaaa + bbb + cc + a = 53 15 aaaa + bbb cc d 53 15 từ bỏ phép tính đến ta thấy a=4 (không thể (55 55 > 53 15) ; hàng...
... 789 x 1 23 789 x 24 = …………………… BÀI THI SỐ : Hãy điền số thích hợp vào vị trí ! (15 đ) Câu 1: 1 23 x 12 + 456 = ; Câu 2: 634 x 11 - 634 = Câu 3: 39 5 x 13 + 87 x 39 5 = ; Câu 4: 34 x 11 + 66 x 11 = Câu ... (36 0) 11 / 13 4 x + 13 4 x + 13 4 = …… ( 13 4 0) ; 12 /1 23 x + 1 23 x = ………… (1 230 ) 13 / an bình có vớ 30 viên bi Biết An cho Bình viên bi số bi tín đồ Số bi An : …… viên ; số bi Bình : ……… viên (20 ; 10 ) ... (40; 16 ) 25/ 789 + 789x 1 23 789x 24 = ………… (78900) ∙ BÀI : lựa chọn giá trị : (10 đ) BÀI THI SỐ : Hãy điền số thích hợp vào địa điểm ! (15 đ) Câu 1: 1 23 x 12 + 456 = 1 932 ; Câu 2: 634 x 11 - 634 = 634 0...
... ViOlympic Giải Toán trên Mạng www.ViOlympics.com – www .ViOlympic. co Câu 10 : Cho tứ số từ nhiên vừa lòng Khi mối cung cấp www.hoctoanonline.com - www.ViOlympicTiengAnh.vn – www.ViOlympicTiengAnh.com...
... Thang cân nặng o bài xích 26: trường hợp cạnh hình chữ nhật tăng 10 /o diện tích s hình chữ nhật tăng…… bài bác 27: Một hình vuông có diện tích diện tích hình chữ nhật có cạnh 25 cm cm Cạnh hình vuông vắn 15 cm bài 28: cho hình ... 15 cm; CD = 20cm điện thoại tư vấn M trung điểm CD, E giao điểm MA BD, F giao MB AC khi độ dài đoạn EF=…… Câu 31: phương diện sàn chống hình chữ nhật tất cả cạnh 11 m 3m tín đồ ta lát sàn miếng mộc hình chữ nhật gồm cạnh 15 cm ... bài bác 20: tra cứu x để biểu thức: A = + 6x – x2 có mức giá trị mập X = bài 21: mang lại hình thang ABCD lân cận AB,CD kéo dài cắt M Biết AM = (B AB nằm A M), BC = 3cm Độ dài AD =……… bài 22: Trên...
... Http://thiviolympic.com câu hỏi 9: thắc mắc 10 : thắc mắc 11 : BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có http://thiviolympic.com câu hỏi 12 : thắc mắc 13 : ... BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có http://thiviolympic.com thắc mắc 6: thắc mắc 7: thắc mắc 8: BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ... Bài bác thi số 2: Điền số phù hợp vào nơi trống BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – bao gồm http://thiviolympic.com bài bác thi số 3: Đi tìm...
... Http://thiviolympic.com câu hỏi 9: câu hỏi 10 : thắc mắc 11 : BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – tất cả http://thiviolympic.com thắc mắc 12 : câu hỏi 13 : ... BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – bao gồm http://thiviolympic.com thắc mắc 6: thắc mắc 7: câu hỏi 8: BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ... Bài bác thi số 2: Điền số thích hợp vào địa điểm trống BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – bao gồm http://thiviolympic.com bài bác thi số 3: Đi tìm...
... Giải toán mạng internet – Lớp Vòng 23 934 12 8 37 30 655 > = 35 4 4 1,532 2