TỔNG HỢP CÁC BÀI ĐỌC HIỂU TIẾNG ANH

Trong kết cấu đề thi THPT nước nhà môn giờ Anh năm 2020, 2 bài xích Đọc hiểu chiếm đến 20% số câu hỏi. Nhằm đem về cho các em học sinh lớp 12 một tài liệu ôn tập unique bám sát cấu trúc đề minh họa lần 2 của Bộ, dưới đây là tuyển tập các bài tập phát âm hiểu giờ đồng hồ anh tất cả đáp án chi tiết từng câu và bài xích dịch sang tiếng Việt. Chúc các em ôn tập tốt!

6 mẹo làm cho đề phát âm hiểu giờ đồng hồ Anh đúng mực siêu tốc độ ăn chắn chắn điểm 10

*
Phần Đọc phát âm trong đề thi thpt QG gồm có 2 phần: 1 bài bác đọc hiểu ngắn cùng 1 bài đọc hiểu dài. Mỗi bài gồm 5 câu hỏi.

Bạn đang xem: Tổng hợp các bài đọc hiểu tiếng anh


Contents

1 1, bài bác tập gọi hiểu giờ anh tất cả đáp án – trích đề thi thử thpt Chuyên Sư phạm 2020 lần 12 2, bài bác tập đọc hiểu giờ đồng hồ anh bao gồm đáp án – trích đề thi thử trung học phổ thông Chuyên Sư phạm 2020 lần 2

1, bài bác tập đọc hiểu tiếng anh tất cả đáp án – trích đề thi thử trung học phổ thông Chuyên Sư phạm 2020 lần 1

Bài phát âm hiểu

In the past, technology và progress was very slow. People “invented” farming 12,000 years ago but it took 8,000 years for the idea khổng lồ go around the world. Then, about 3,500 years ago, people called “potters” used round wheels to lớn turn & make plates. But it took hundreds of years before some clever person thought, if we join two wheels together & make them bigger, we can use them khổng lồ move things

In the last few centuries, things have begun to lớn move faster. Take a 20th-century invention like the aeroplane, for example. The first acroplane flight on 17 December 1903 only lasted 12 seconds, & the plane only went 37 metres. It can’t have been very exciting khổng lồ watch, but that flight changed the world. Sixteen years later, the first plane flew across the Atlantic, và only fifty years after that, men walked on the moon. Giải pháp công nghệ is now changing our world faster & faster. So what will the future bring?

One of the first changes will be the materials we use. Scientists have just invented an amazing new material called graphene, và soon we will use it to vì lots of things. With graphene batteries in your mobile, it will take a few seconds khổng lồ charge your phone or tải về a thousand gigabytes of information! Today, we make most products in factories, but in the future, scientists will invent living materials. Then we won’t make things lượt thích cars and furniture in factories – we will grow them!

Thirty years ago, people couldn’t have imagined social media lượt thích Twitter và Facebook. Now we can’t live without them. But this is only the start. Right now, scientists are putting microchips in some disabled people’s brains, lớn help them see, hear and communicate better. In the future, we may all use these technologies. We won’t need smartphones to lớn use social media or search the internet because the mạng internet will be in our heads!

More people will go into space in the future, too. Space tourism has already begun, and a hundred years from now, there may be many hotels in space. One day, we may get most of our energy from space too. In 1941, the writer Isaac Asimov wrote about a solar power nguồn station in space. People laughed at his idea then, but we should have listened to him. Today, many people are trying to develop a space solar nguồn station. After all, the sun always shines above the clouds!

Câu hỏi

Question 10: The writer says that in the past ___________.

A, people didn’t invent many things

B, people didn’t want to use wheels

C, most inventions were to vì chưng with farming

D, it took time for new ideas to lớn change things

Question 11: Why does the writer use the example of the aeroplane?

A, khổng lồ explain why transport changed in the 20th century.

B, Because he thinks It’s the most important invention in history.

C, to explain how space travel started.

D, khổng lồ show how an invention developed quickly.

*
Máy cất cánh được nói đến trong bài bác đọc như một lấy ví dụ như về tân tiến khoa học kỹ thuật

Question 12: What does the writer say about the future of communication?

A, We can’t know what the most popular social truyền thông media will be.

B, Microchips will become faster.

C, We won’t use the internet as much.

D, We won’t need devices lượt thích smartphones.

Question 13: What does the writer say about space solar power?

A, It’s an old idea, but people are only starting lớn develop it now.

B, It’s a science fiction idea, and nobody really thinks it will work.

C, It’s much easier lớn build a solar power station in space than on Earth.

D, People tried it in 1941, but they didn’t succeed.

Question 14: The best title for the article would be ___________.

A, Man in space

B, Will computers rule the world?

C, More và more inventions

D, Progress now & then

Bài tập phát âm hiểu tiếng anh có đáp án cụ thể như sau

Question 10. D

Câu 10 bài tập gọi hiểu giờ anh có đáp án chi tiết như sau

Nhà văn nói rằng trong quá khứ

A, mọi người đã không phát minh sáng tạo ra những thứ

B, hầu hết người không thích sử dụng bánh xe

C, đa số các phát minh là để làm nông nghiệp

D, cần mất thời gian để những ý tưởng mới biến đổi mọi thứ

Thông tin: In the past, technology & progress was very slow. People “invented” farming 12,000 years ago but it took 8,000 years for the idea khổng lồ go around the world.

Tạm dịch: Trong vượt khứ, công nghệ và tân tiến rất chậm. Tín đồ dân đã phát minh ra canh tác cách đây 12.000 năm nhưng phải mất 8.000 năm chú ý tưởng đi khắp rứa giới.

Chọn D

Question 11. D

Câu 11 bài tập hiểu hiểu tiếng anh gồm đáp án chi tiết như sau

Tại sao đơn vị văn thực hiện ví dụ về vật dụng bay?

A, Để giải thích tại sao giao thông biến đổi trong vậy kỷ 20.

B, cũng chính vì ông nghĩ rằng đó là phát minh quan trọng nhất trong lịch sử.

C, Để lý giải cách du lịch vũ trụ bắt đầu.

D, Để cho biết thêm một sáng tạo đã phạt triển gấp rút như nỗ lực nào.

Thông tin: In the last few centuries, things have begun lớn move faster. Take a 20th-century invention like the aeroplane, for example.

Tạm dịch: vào vài núm kỷ qua, đông đảo thứ đã ban đầu tiến bước nhanh hơn. Mang một sáng tạo của núm kỷ 20 như máy bay chẳng hạn.

Chọn D

Question 12. D

Câu 12 bài tập hiểu hiểu tiếng anh có đáp án cụ thể như sau

Nhà văn nói gì về sau này của truyền thông?

A, bọn họ không thể biết phương tiện truyền thông media xã hội thịnh hành nhất vẫn là gì.

B, Vi mạch vẫn trở đề xuất nhanh hơn.

C, chúng ta sẽ không áp dụng internet nhiều.

D, họ sẽ ko cần những thiết bị như điện thoại cảm ứng thông minh.

Thông tin: We won’t need smartphones lớn use social media or search the internet because the mạng internet will be in our heads!

Tạm dịch: bọn họ sẽ không cần điện thoại cảm ứng thông minh để sử dụng phương tiện truyền thông xã hội hoặc search kiếm internet vì internet sẽ ở trong đầu chúng ta!

Chọn D

Question 13. A

Câu 13 bài tập gọi hiểu giờ đồng hồ anh gồm đáp án cụ thể như sau

Nhà văn nói gì về tích điện mặt trời trong không gian?

A, Đó là 1 trong những ý tưởng cũ, tuy thế mọi bạn chỉ ban đầu phát triển nó thời điểm này.

B, Đó là 1 trong những ý tưởng kỹ thuật viễn tưởng và không một ai thực sự nghĩ rằng nó đang hoạt động.

C, việc xây dựng một trạm năng lượng mặt trời trong ko gian thuận tiện hơn những so với trên Trái đất.

D, Mọi bạn đã thử nó vào thời điểm năm 1941, nhưng họ đã không thành công.

Thông tin: In 1941, the writer Isaac Asimov wrote about a solar power station in space. People laughed at his idea then, but we should have listened lớn him. Today, many people are trying lớn develop a space solar power nguồn station.

Tạm dịch: Năm 1941, nhà văn Isaac Asimov đang viết về một trạm năng lượng mặt trời trong ko gian. Mọi tín đồ cười nhạo ý tưởng của ông, nhưng họ lẽ ra phải lắng nghe ông. Ngày nay, nhiều người dân đang nỗ lực phát triển một trạm tích điện mặt trời trong ko gian.

Xem thêm:

Chọn A

Question 14. D

Câu 14 bài tập gọi hiểu giờ đồng hồ anh có đáp án cụ thể như sau

Tiêu đề cực tốt cho nội dung bài viết sẽ là

A, Con fan trong ko gian

B, máy vi tính sẽ giai cấp thế giới?

C, Ngày càng các phát minh

D, Tiến bộ bây chừ và sau đó

Bài viết nói tới các hiện đại ở quá khứ, lúc này đồng thời dự đoán về tương lai

2, bài xích tập gọi hiểu giờ anh có đáp án – trích đề thi thử trung học phổ thông Chuyên Sư phạm 2020 lần 2

Bài phát âm hiểu

Read the following passage và mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer lớn each of the questions.

Accidents vì chưng not occur at random. People eighty-five years of age & older are twenty-two times likely khổng lồ die accidentally than are children five lớn nine years old. The risk for native Americans is four times that for Asian-Americans & twice that for trắng Americans or African-Americans. Males suffer accidents at more than twice the rate of females, in part because they are more prone to lớn risky behavior. Alaskans are more than three times as likely as Rhode Islanders to lớn die in an accident. Texans are twenty-one times more likely than New Jerseyites khổng lồ die in a natural disaster. Among the one hundred most populous counties, Kern County, California (Bakersfield), has an accident fatality rate three times greater than Summit County, Ohio (Akron)

Accidents happens more often lớn poor people. Those living in poverty receive inferior medical care, are more apt khổng lồ reside in houses with faulty heating và electrical systems, drive older cars with fewer safety features, and are less likely khổng lồ use safety belts. People in rural areas have more accidents than city or suburban dwellers because farming is much riskier than working in a factory or office & because emergency medical services are less readily available. These two factors – low income & rural residence – may explain why the south has a higher accident rate than the north.

(Source: Proficiency Reading)

Câu hỏi

Question 38: Which of the following is true according khổng lồ the passage?

A, Children aged five khổng lồ nine face the greatest accident risk.

B, All people face an equal risk of having an accident.

C, One in every 22 people aged 85 và over will die in an accident.

D, The risk of having an accident is greater among certain groups of people.

Question 39: The word “inferior” in the passage is closest in meaning to__________.

A, modern B, low-quality C, well-equipped D, unsafe

Question 40: According lớn the passage, which of the following groups of people in America face the highest risk of having an accident?

A, Native Americans

B, Asian-Americans

C, trắng Americans

D, African-Americans

Question 41: What does the word “that” in the passage refer to?

A, males

B, native Americans

C, the risk

D, African-Americans

Question 42: Which of the following is NOT mentioned as a reason for a higher accident rate among the poor?

A, Little knowledge about safety.

B, Inadequate medical services.

C, Poor housing and working conditions.

D, Use of cars which incorporate fewer safety features.

Dịch bài xích đọc:

Các chương trình đô thị hóa vẫn được tiến hành ở những nơi trên gắng giới, đặc biệt là ở hầu hết vùng có mật độ dân sư sinh sống dày đặc với đất đai với tài nguyên hạn chế. Đó là hệ quả tất yếu đuối của phân phát triển kinh tế và công nghiệp hóa. Nó đã đem đến rất nhiều ích lợi cho xã hội của chúng ta. Mặc dù nhiên, nó cũng đặt ra nhiều vấn đề khác biệt cho tổ chức chính quyền địa phương và những nhà hoạch định thị trấn trong vượt trình duy trì đô thị hóa bền vững, đặc biệt là ở các nước đã phát triển.

*
Đô thị hóa là chủ thể thường chạm mặt trong những bài gọi hiểu giờ anh

Khi rất nhiều người rậm rạp vào một quanh vùng nhỏ, cơ sở hạ tầng đô thị hoàn toàn có thể không đủ nhằm đáp ứng. đang thiếu công ty ở, năng lượng và nước Điều này sẽ khởi tạo ra những đô thị quá đông nghịt mà không tồn tại cơ sở vật hóa học thích hợp. Hiện nay nay, quy trình đô thị hóa nhanh đang diễn ra chủ yếu hèn ở những nước đang cải cách và phát triển nơi thành phố hóa bền bỉ ít liên quan đến cuộc sống đời thường của bạn dân. đơn vị ở của mình chỉ là số đông khu ổ chuột tồi tàn với điều kiện dọn dẹp vệ sinh kém.

Con cái của mình chỉ giành được giáo dục cơ bản. Vày đó, trận chiến tranh tồn tại là ưu tiên số 1 của họ hơn là bất kể điều gì khác. Chỉ khi unique cuộc sống của họ được cải thiện, bọn họ mới hoàn toàn có thể tìm kiếm hồ hết giá trị cao khác trong cuộc sống đời thường của họ.

Bài tập gọi hiểu tiếng anh có đáp án cụ thể như sau

Question 38. D

Câu 38 bài tập gọi hiểu giờ đồng hồ anh gồm đáp án cụ thể như sau

Theo đoạn văn, điều như thế nào dưới đó là đúng?

A, trẻ em từ năm đến chín tuổi đương đầu với phần trăm tai nạn cao nhất.

B, toàn bộ mọi người đương đầu với phần trăm tai nàn như nhau.

C, Cứ 1 trong số 22 người trong giới hạn tuổi 85 sẽ chết do tai nạn.

D, Nguy cơ chạm chán tai nạn cao hơn trong một trong những nhóm fan nhất định.

Bài viết so sánh khủng hoảng rủi ro tai nàn ở phần đa nhóm bạn khác nhau, ví dụ như thông tin dưới đây:

Thông tin: People eighty-five years of age & older are twenty-two times likely lớn die accidentally than are children five lớn nine years olD, The risk for native Americans is four times that for Asian-Americans và twice that for white Americans or African-Americans.

Tạm dịch: người từ 85 tuổi trở lên có chức năng chết vì chưng tai nạn cao hơn nữa 21 lần so với trẻ nhỏ 5-9 tuổi. Nguy cơ cho người Mĩ bản địa cấp 4 lần tín đồ Mĩ gốc Á và 2 lần người Mĩ domain authority trắng hoặc nơi bắt đầu Phi.

Question 39. B

Câu 39 bài tập gọi hiểu tiếng anh tất cả đáp án cụ thể như sau

inferior (adj): nhát hơn, thấp hơn

low-quality: unique kém

modern (adj): hiện đại

well-equipped: vật dụng tốt

unsafe (adj): không an toàn

Thông tin: Those living in poverty receive inferior medical care, are more apt khổng lồ reside in houses with faulty heating và electrical systems, drive older cars with fewer safety features, và are less likely khổng lồ use safety belts.

Tạm dịch: những người sống nghèo khổ nhận được dịch vụ y tế kém, hay ở giữa những ngôi nhà có lỗi trong hệ thống sưởi hoặc điện, lái xe cũ hơn với ít tính năng an ninh hơn, với ít cần sử dụng dây bình an hơn.

Question 40. A

Câu 40 bài tập phát âm hiểu tiếng anh có đáp án cụ thể như sau

Theo đoạn văn, nhóm bạn nào sau đây ở Mỹ có nguy cơ chạm chán tai nàn cao nhất?

A, tín đồ Mỹ bản địa

B, bạn Mỹ nơi bắt đầu Á

C, bạn Mỹ domain authority trắng

D, người Mỹ gốc Phi

Thông tin: The risk for native Americans is four times that for Asian-Americans & twice that for white Americans or African-Americans.

Tạm dịch: Nguy cơ cho những người Mĩ bạn dạng địa gấp 4 lần fan Mĩ cội Á và gấp đôi người Mĩ domain authority trắng hoặc gốc Phi.

Question 41. C

Câu 41 bài tập đọc hiểu tiếng anh tất cả đáp án cụ thể như sau

Từ “that” trong đoạn văn nói tới điều gì?

A, nam giới

B, fan Mỹ bản địa

C, nguy cơ

D, fan Mỹ gốc Phi

Thông tin: The risk for native Americans is four times that for Asian-Americans & twice that for trắng Americans or African-Americans.

Tạm dịch: Nguy cơ cho tất cả những người Mĩ bản địa gấp 4 lần người Mĩ gốc Á và gấp đôi người Mĩ domain authority trắng hoặc cội Phi.

Chọn C

Question 42. A

Câu 42 bài tập hiểu hiểu giờ đồng hồ anh bao gồm đáp án chi tiết như sau

Điều làm sao KHÔNG được nhắc như một vì sao cho tỷ lệ tại nạn cao hơn nữa trong nhóm tín đồ nghèo?

A, Ít kỹ năng và kiến thức về an toàn.

B, Thiếu dịch vụ thương mại y tế.

C, nhà ở và điều kiện làm việc kém.

D, thực hiện ô tô kết hợp ít tính năng bình an hơn.

Thông tin: Those living in poverty receive inferior medical care, are more apt lớn reside in houses with faulty heating and electrical systems, drive older cars with fewer safety features, & are less likely lớn use safety belts.

Tạm dịch: những người sống bần hàn nhận được thương mại dịch vụ y tế hèn (câu B), thường xuyên ở trong những ngôi nhà có lỗi trong khối hệ thống sưởi hoặc điện (câu C), tài xế cũ hơn với không nhiều tính năng an toàn hơn (câu D), cùng ít dùng dây bình an hơn.

DOWNLOAD BÀI TẬP ĐỌC HIỂU TIẾNG ANH CÓ ĐÁP ÁN KHÁC TẠI ĐÂY

Gợi ý lựa chọn sách ôn thi THPT giang sơn môn tiếng Anh 

1, Sách Ngữ pháp: Tổng hợp tổng thể Ngữ pháp có trong đề thi, gồm kim chỉ nan và bài tập vận dụng. Thuận lợi tra cứu và ôn tập

Chinh phục ngữ pháp giờ Anh bởi INFOGRAPHIC

2, Sách tổng ôn – luyện đề: bí quyết chinh phục điểm cao kỳ thi THPT non sông môn giờ Anh