TỪ VỰNG TIẾNG ANH MIÊU TẢ NGOẠI HÌNH

“TIMMY hướng tới mục tiêu thiết kế một chương trình đào tạo và giảng dạy được thiêt kế dành riêng riêng cho tất cả những người đi có tác dụng với hầu như nội dung và năng lực sát với môi trường xung quanh công sở. Tiếp cận vụ việc theo phương pháp “Learning-By-Doing” nhằm học viên rất có thể vận dụng vào quá trình thực tế tức thì sau mỗi buổi học.”

Đăng ký kết ngay

Bạn đang xem: Từ vựng tiếng anh miêu tả ngoại hình


*

Xem thêm:

*

*

*

I. TỪ VỰNG MIÊU TẢ VỀ HÌNH DÁNG, NƯỚC DA1. Chubby /’t∫ʌbi/: mũm mĩm, béo mạp, phúng phính

2. Fat /fæt/: béo

3. Well-built /wel ‘bɪlt/: lớn lớn, khỏe khoắn mạnh

4. Slim /slim/: gầy

5. Pale-skinned /peɪl skɪnd/: da nhợt nhạt

6. Yellow-skinned /ˈjel.əʊ skɪnd/: domain authority vàng

7. Olive-skinned /ˈɒl.ɪv skɪnd/: domain authority hơi tái xanh

8. Dark-skinned /dɑːk skɪnd/: da buổi tối màu

9. Plump /plʌmp/: tròn trịa, phúng phính

10. Big /big/: to, béo

11. Thin /θin/: gầy, ốm

12. Slender /’slendə/: thon, miếng dẻ, mảnh khảnh

13. Petite /pə’ti:t/: bé dại nhắn, xinh xắn(dùng mang lại phụ nữ)

14. Muscular /’mʌskjʊlə/: cơ bắp rắn chắc

15. Athletic /æθ’letik/: lực lưỡng, khỏe mạnh

16. Well-proportioned /,welprə’pɔ:∫ənd/ : đẹp vừa vặn, cân nặng đối

17. Hour-glass figure / ‘aʊə glɑ:s ‘figə/: hình đồng hồ thời trang cát

18. Flabby /’flæbi/: nhũn nhẽo, chẩy xệ, yếu ớt

II. TỪ VỰNG MIÊU TẢ VỀ HÌNH DÁNG KHUÔN MẶT19. Oblong /’ɒblɒŋ/: thuôn dài

Square /skweər/: mặt vuông chữ Điền

21. đá quí /’daiəmənd/: khía cạnh hình hột xoàn

22. Rectangle /’rektæŋgl/: phương diện hình chữ nhật

23. Inverted triangle / invəted ‘traiæηgl/: khía cạnh hình tam giác ngược

Triangle /ˈtraɪæŋɡl̩/: khía cạnh hình tam giác

Round /raʊnd/: mặt tròn

26. Heart /hɑ:t/: khía cạnh hình trái tim

Long /lɒŋ/: phương diện dài

Oval /ˈəʊ.vəl/: mặt trái xoan

29. Pear /peə/: khía cạnh hình quả lê

Cute /kju:t/: dễ thương, xinh xắn

31. Handsome /’hænsəm/: đẹp mắt trai (đối cùng với nam), lờ lững (đối cùng với nữ)

32. Even teeth = regular teeth /’regjulə ti:θ/: răng đầy đủ nhau, răng các như phân tử bắp

33. Crooked teeth /’krʊkid ti:θ/: hàm răng lệch

34. Rosy cheeks / /’rəʊzi t∫i:k/: má hồng hào

35. High cheekbones /hai ‘tʃikbəʊn/ : đụn má cao

III. TỪ VỰNG VỀ ĐỘ TUỔI, CHIỀU CAOYoung /jʌŋ/: trẻ, trẻ con tuổi

Middle-aged /ˌmɪd.l̩ˈeɪdʒd/: trung niên

Old /əʊld/: già

Short /ʃɔːt/: lùn

Medium-height /ˈmiːdi.əm haɪt/: độ cao trung bình

Tall /tɔːl/: cao

42. Senior citizen /’si:niə ‘sitizn/: fan cao tuổi

43. Old age pensioner / əʊld eidʒ ‘pen∫ənə/: tuổi ngủ hưu

44. Toddler /’tɒdlə/: trẻ em ở độ tuổi new biết đi

45. Baby /’beibi/:em bé, trẻ con

IV. TỪ VỰNG MIÊU TẢ MÀU SẮC, ĐỘ DÀI, KIỂU DÁNG CỦA TÓCBald head /bəʊld/ = Going bald: hói

Pony tail /ˈpəʊni teɪl/ : tóc cột đuôi ngựa

48. Shaved head /∫eiv hed/: tóc cúp cua

49. Long hair / lɔη heə/: tóc dài

50. Short hair /ʃɔːt heə/: tóc ngắn

51. Grey hair /ɡreɪ heə/:tóc xám

52. Red hair /red heə/: tóc đỏ

53. Crew cut /kru: cʌt/: đầu đinh

54. Dreadlocks /’dredlɒks/: tóc uốn lọn dài

55. Flat- vị trí cao nhất /’flættɔp/: đầu bằng

56. Undercut /’ʌndəkʌt/: tóc cắt ngắn ở vị trí dưới

57. Cropped hair /heə/: tóc giảm ngắn

58. Layered hair /heə/ :tóc tỉa những lớp

59. Bob /bɒb/: tóc ngắn quá vai

60. Permed hair /pɜ:m /heə/ : tóc cách điệu sóng

French blaid /plait, pigtail/: tóc đuôi sam

62. Cornrows/ˈkoɚnˌroʊz/: tóc tết sản xuất thành từng luống nhỏ

63. Bunch /bʌnt∫/: tóc buộc cao

64. Bun /bʌn/: tóc búi cao

65. Frizzy /’frizi/: tóc uốn thành búp

66. Mixed-race /miks reis/: lai

V. TỪ VỰNG MIÊU TẢ MẮT67. Beady /’bi:di/: mắt tròn với sáng, tinh tường

68. Boss-eyed /’bɒsaid/: đôi mắt chột, đôi mắt lác

69. Bug-eyed /,bʌg’aid/: mắt ốc nhồi ( đôi mắt lồi)

70. Clear /kliə/: mắt khỏe mạnh, tinh tường

71. Close-set /,kləʊs’set/: mắt ngay gần nhau

72. Cross-eyed /’krɒsaid/: mắt lác, mắt lé

73. Liquid /’likwid/: đôi mắt long lanh, sáng

74. Piggy /’pigi/: mắt ti hí

75. Pop- eyed /’pɒpaid/: mắt tròn xoe ( bởi vì ngạc nhiên), đôi mắt ốc nhồi

76. Sunken /’sʌηkən/: mắt trũng, đôi mắt sâu

VI. TỪ VỰNG MIÊU TẢ MŨI77. Turned up /tɜ:n ʌp/: mũi cao

78. Straight /streit/: mũi thẳng

79. Snub /snʌb/: mũi hếch

80. Flat /flæt/: mũi tẹt

81. Hooked /’hʊkd/: mũi khoằm, mũi quặp

82. Broad /brɔ:d/: mũi rộng

VII. TỪ VỰNG MIÊU TẢ CÁC ĐẶC ĐIỂM NGOẠI HÌNH KHÁC83. With glasses / wið glɑ:s/: treo kính